MagAgenda Tag Line

 

Utvikler neste generasjons satellitt-teknologi

av Redaksjonen

STM Norway er en del av STM Group Inc. og er gruppens R&D-senter, med ansvar for all forskning, produktutvikling og kundespesifiserte tilpasninger.

 

– STM Norway har utviklet SatLink-produktfamilien basert på DVB-S2/DVB-RCS2-standardene som er det mest avanserte og fleksible bredbånd satellittproduktet på markedet i dag. Per idag er STM Norway den eneste i verden som har levert kommersielt utstyr til operatører med DVB-RCS2-teknologi, sier daglig leder Bjørn Platou.

Båndbreddebesparelse på inntil 130 %

Operatørenes tester viser opptil 130 prosent besparelse ved å ta i bruk DVB-RCS2 sammenlignet med førstegenerasjons DVB-RCS-standard og proprietære løsninger fra konkurrenter.

– Dette har ført til at SatLink er det produktet for maritim bredbåndskommunikasjon med raskest voksende markedsandeler, og brukes av flere operatører som allerede i dag har global dekning, forteller Platou.

Avansert utvikling

STM Norway er nå i gang med utvikling av neste generasjons jordstasjoner og terminaler for «High Throughput Satelitter» (HTS) på Ka-bånd, der total kapasitet på satellittene kan være 100 Gbps eller mer. Et 1U-modem på jordstasjonen vil kunne prosessere IP-rater opp til 1 Gbps per enhet.

STMs kjernefaktorer:

  • Et kompetent ingeniørteam med spisskompetanse innenfor satellittkommunikasjon, IP-nettverk, HW-design, produksjon, embedded SW og Network management SW.
  • Lokalt nettverk av tilgjengelige dyktige småbedrifter.
  • Gode rammevilkår i Norge for å drive avansert forskning og utvikling for satellittkommunikasjon med støtte fra Norsk Romsenter og European Space Agency (ESA).