MagAgenda Tag Line

Prosjektleder Roger Birkeland med en modell av studentsatellitten NUTS

Innovasjon og romteknologi på NTNU

av Hilde Windheim

Utdanningsgiganten NTNU er sentrum for teknologisk forskning og utdanning i Norge. Fokus på samarbeid mellom ulike fagområder og institutter, gjør NTNU til en av landets mest spennende arbeids- og utdanningsinstitusjoner.

 

– Med kontinuerlig innovasjon, forskning og utvikling, skjer det mye spennende hos oss, forteller professor Vendela Paxal ved NTNU. Hun er ansvarlig for undervisningen på Romteknologi 1 og 2, og sier at studiet favner mye bredere enn de fleste tror.

I andre semester, i Romteknologi 2, reiser studentene til Andøya og skyter opp en rakett

– Innen feltet romteknologi inngår komponenter fra tele-kommunikasjon, elektronikk, fysikk, kybernetikk, datateknikk, mekanikk, medisin, fysikk og materialteknologi, sier Paxal.

Rakettoppskyting

Romteknologi 1 behandler ulike disipliner innen faget. Her er man innom alt fra oppskytningsteknologi og baner, hvordan data kommuniseres tilbake, og hvordan levende organismer utvikler seg i rommet.

– I andre semester, romteknologi 2, reiser studentene til Andøya og skyter opp en rakett. Her finner vi nordlys og nattlysende skyer, og kan utføre studier av atmosfæren. Raketten skytes opp til omtrent 10 000 meter og faller ned igjen innen halvannet minutt. Den må følges hele tiden, og etterarbeidet består av en rekke analyser av de data som mottas, sier romprofessoren.

NUTS – NTNU Test Satellite

Et av de viktige prosjekt-ene det arbeides med ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon nå er studentsatellitten NUTS.

– Prosjektet startet i 2010 og går ut på at studenter fra flere institutt og ulike studieprogram selv skal designe, bygge og teste en satellitt som skal være klar for oppskytning i 2014. Prosjektet inngår i et nasjonalt prosjekt som finansieres av Norsk Romsenter, men har prosjektleder fra instituttet, forteller Odd Gutteberg, professor Emeritus ved NTNU.

Fyrtårnprosjektet CAMOS

Et annet viktig prosjekt som er i sin spede begynnelse er Fyrtårnprosjektet CAMOS - coastal and marine operations and surveillance ved Fakultetet for informatikk, matematikk og elektronikk. Et av målene er å finne nye løsninger for å tilby kommunikasjon til øde områder i Arktis, blant annet fordi geostasjonære satellitter ikke har dekning nord for Svalbard.

– Det er viktig for oss å bidra til nasjonal infrastruktur i nord-områdene. Dette prosjektet inneholder alt fra akustikk til radiokommunikasjon og systemkompetanse, nettverks-oppbygging og innsamling av data, sier Paxal, og legger til: Vi har store muligheter og en unik posisjon med store områder å dekke. Vi ønsker å bidra til utvikling av området, og å delta i arbeidet som nå gjøres for å finne gode løsninger for Arktiske områder.

– Vår motivasjon er å utdanne folk til industri og rom-teknologi med alle sine sidegrener. Det arbeides derfor nå med å etablere et nytt studieprogram, «Elektronisk systemdesign og innovasjon». Norsk industri trenger denne gruppen fagfolk, og jobbmulighetene er mange og spennende, garanterer Odd Gutteberg.