MagAgenda Tag Line

Satellittsystemets navnefar skrev i sin tid verket "Sendebud fra stjernene".
Nå skal på nytt Galileo representere nyskapning i Europa. Foto: ESA.

Galileo
– Europas nye veiviser

av Bjørnhild Vigerust

Snart vil verden kunne navigere etter Galileo; et eget og uavhengig satellittnavigasjonssystem på lik linje med GPS. Det vil også gi nye muligheter for Norge, og i spissen for utviklingen står blant annet norske Kongsberg Seatex.

 

– Helt siden det amerikanske Global Positioning System (GPS) ble fullt tilgjengelig på 90-tallet har Europa jobbet med et eget tilsvarende globalt satellittnavigasjonssystem (GNSS). Europa er nå i ferd med å skyte opp Galileo satellittene, og det flyr allerede fire satellitter over hodene våre. Dette antallet vil øke til 30 når systemet er fullt operativt.

Avansert brosystem fra Kongsberg. Foto: Kongsberg Seatex AS.

–Ledende på satellittnavigasjon

Teknologien bak det nye systemet er utviklet fra bunnen i et samarbeid mellom EU, den europeiske romfartsorganisasjonen ESA samt en rekke europeiske selskaper og forskningsmiljøer. Norge og norsk industri har vært med fra starten, og en sentral bidragsyter er Kongsberg Seatex AS.

– Vår kompetanse fra arbeidet med teknologi for navigasjon og posisjonering til krevende kunder innen olje- og gassegmentet har gjort oss til en av de ledende i Europa innen satellittnavigasjon. Vi var blant de første som kunne tilby GNSS i maritime applikasjoner, og så tidlig viktigheten av å delta i Galileo forteller Stig Erik Christiansen, GNSS produktsjef i Kongsberg Seatex. Han poengterer at det var Kongsberg Seatex sine løsninger som ble lagt til grunn under utviklingen av bakkestasjoner i forløperen til Galileo: EGNOS.

– Vi har i dag hovedkontrakten på levering av referanse-stasjoner til Galileo bakkesegmentet. Slike kontrakter, sammen med aktivt engasjement gjennom EU og ESA, har gjort det mulig for oss å være med på å påvirke systemets designkrav. Vi så for eksempel tidlig viktigheten av å sikre god ytelse i nordområdene og norske farvann. Samtidig har arbeidet også styrket vårt industrisamarbeid internasjonalt.

Tilgjengelig for alle

EUs målsetning med sitt nye GNSS er å sikre europeisk uavhengighet innen satellittnavigasjon, samt etablere en sentral rolle i et voksende verdensmarked. Galileo er utviklet som et sivilt system som vil kunne fungere i tillegg til, og samtidig uavhengig av, det militære og USA-kontrollerte GPS.

– Satellittnavigasjon har blitt en naturlig del av vår hverdag, og Galileo vil bli en sentral del av Europas infrastruktur. Det å kunne ha selvstendig kontroll over et eget naviga-sjonssystem er helt avgjørende i en slik sammenheng, sier Christiansen.

– Galileo sammen med GPS og det russiske GLONASS åpner for nye bruksområder og anvendelser. Galileo tilbyr også en ny tjeneste som PRS. En slik tjeneste har tidligere vært forbeholdt militære brukere, men vil gjennom Galileo være tilgjengelig til andre offentlige formål som rednings-tjenester, politi, transport, helsesektor og lignende.

Norsk president

Arbeidet med å utvikle anvendelsesområder og tjenester for Galileo har pågått kontinuerlig siden 2002, gjennom organisasjonen Galileo Services. Det skjer under ledelse av Kongsberg Seatex sin egen administrerende direktør.

– Norsk og europeisk industri er virkelig på hugget for å sikre at Europa tar sin del av et sterkt økende verdensmarked. Norge er verdensledende i utviklingen og anvendelsen av navigasjonsteknologi. Det er derfor helt avgjørende at Norge har vært med å bygge denne nye infrastrukturen, samt er med på den videre utviklingen, sier Gard Ueland, president i Galileo Services og administrerende direktør i Kongsberg Seatex.

Ueland peker videre på at Norge har sterke leverandører av bakkeinfrastruktur, satellittkomponenter, utstyr og tjenester.

Satellittnavigasjon er av våre kjernevirksomheter, og et sterkt engasjement i Galileo programmet er viktig for å ivareta norske interesser. Videre gir det oss mulighet til å bidra til definisjonen av systemet, og til å være tidlig ute med spesialløsninger som opprettholder vår posisjon i markedet, legger han til.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kongsberg Seatex

 • Teknologibedrift i Trondheim, og et aksjeselskap under Kongsberg Maritimeparaplyen
 • Selskapets 117 ansatte leverer blant annet avanserte navigasjons- og posisjoneringssystemer for maritime miljøer og offshoresektoren.
 • Les mer på: www.km.kongsberg.com/seatex
 •  

  Galileo Services

 • Europeisk interesseorganisasjon som fremmer anvendelser av Galileo
 • Nærmere 30 industrimedlemmer
 • 180 assosierte medlemsorganisasjoner
 •  

  PRS

 • Public Regulated Service
 • Sikrere og mer robust signal
 • Brukes i krisesituasjoner
 • Anvendes av offentlige etater og godkjente brukere
 •