MagAgenda Tag Line

Forskningsraketter av alle størrelser har lettet fra Andøya i de siste 50 årene. Foto: Trond Abrahamsen, ARR

Rakettfart i over 50 år

av Redaksjonen

Siden Andøya Rakettskytefelt (ARS) ble etablert som en oppskytningsfasilitet på 60-tallet har til sammen 1200 vitenskapelige raketter blitt skutt til værs.

 

Selskapet eies i dag 90 prosent av Nærings- og handelsdepartementet og ti prosent av Kongsberg Defence Systems. Selskapet er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

ARS har gjennomført godt over 1200 rakettoppskytninger og vært en kostnadseffektiv inngangsport til verdensrommet fra Norge. Dette har blitt gjort gjennom samarbeidet med internasjonale organisasjoner som ESA, NASA, JAXA, CNES, DLR og CSA, samt et utall universiteter og forskningsinstitutter.

Raketter, ballonger og fly

ARS har unike tekniske anlegg med moderne utstyr innen telemetri, radar og kommunikasjon. Selskapets infrastruktur, kompetanse og tette samarbeid med både partnere og kunder gjør de godt egnet for alle typer operasjoner for nasjonale og internasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner, samt for forsvarsindustrien.

ARS tilbyr i dag tjenester innen oppskytning av vitenskapelige raketter, slipp av stratosfæriske ballonger og operasjoner med fjernstyrte fly. ARS er også vertskap for et stort utvalg av bakkebaserte vitenskapelige instrumenter gjennom atmosfæreobservatoriet ALOMAR, som ligger på 390 meters høyde, rett sør for oppskytningsområdet.

Første kommersielle skytefelt

ARS eier også datterselskapene NAROM (Nasjonalt Senter for Romrelatert Opplæring) og ATC (Andøya Test Center).

I samarbeid med utdanningsinstitusjoner, utdanningsmyndigheter, romrelatert industri og andre, skal NAROM utvikle og gjennomføre romrelaterte opplæringstiltak, seminarer og konferanser for alle utdanningsnivåer. Rundt 2500 studenter er innom NAROM-systemet årlig.

ATC er Europas første kommersielle skytefelt for utvikling av militære våpensystemer. Det instrumenterte testområdet i havet utenfor Andøya er på hele 4000 kvadratkilometer, med mulighet for rettlinjet avfyring på hele 100 km.