MagAgenda Tag Line

tilgjengelighet.no er nå klar i ny drakt, med bedre søkefunksjoner.

Unik digital tilgjengelighet

av Tore Friestad

Rogaland fylkeskommune har nå oppgradert nettsiden tilgjengelighet.no. – Resten av Norge bør være veldig misunnelig på denne løsningen, sier leder for Norges Handikapforbund Stavanger.

 

Nettsiden tilgjengelighet.no skal fungere som informasjonskanal til publikum vedrørende tilgjengeligheten ved ulike arenaer i hele fylket. Auestad er svært fornøyd med arbeidet som har blitt gjort.

bilde av Anne Marie Auestad, leder i Norges Handikapforbund Stavanger

Anne Marie Auestad, leder i Norges Handikapforbund Stavanger

– Det vil være enkelt for brukere å finne beste løsning etter hvilken funksjonshemming de har. Hvis man er hørselshemmet kan man merke av det, og få alternativene som er best tilpasset deres behov. Arbeidet har pågått siden 2008, og resultatet er en intuitiv og god side med førsteklasses søkefunksjoner. Dette er noe som alle, ikke bare personer med funksjonshemming, vil ha nytte av, sier leder for Norges Handikapforbund Stavanger, Anne Marie Auestad, som har vært med i hele utviklingsprosessen fra idé til gjennomføring.

Lang ventetid over i Rogaland

– Brukerorganisasjonene har ventet lenge på et slikt nettsted. Dette er til nytte både for brukere og «eiere» av anlegg, og er spesielt interessant for reiselivsnæringen i Rogaland. Her kan både besøkende til fylket og fastboende sjekke ut hvor det er best å overnatte, spise, gå tur og mye annet. Jeg er sikker på at brukerorganisasjoner og reiselivsaktører i resten av Norge er veldig misunnelig på at vi nå har denne siden i Rogaland, sier Auestad.

Bilde fra steinalderboplassen Vistehola med dame i rullestol

Steinalderboplassen Vistehola er ett av stedene i Rogaland som er gjort lettere tilgjengelig, både med tanke på fysisk adkomst og opplevelse. Hvordan kan du lese på www.tilgjengelighet.no.

Tilgjengelighet.no har nylig gjennomgått en stor oppgradering. Det skal nå være et oppdatert informasjonssystem som dekker alle områder hvor mennesker ferdes, og et relevant verktøy for virksomheter og offentlige instanser som ønsker å gjøre en innsats for å forbedre tilgjengeligheten.

– Å drifte en slik nettside, som ikke finnes fra før i Norge, er et kontinuerlig utviklingsarbeid. Vi har vært i kontakt med det danske nettstedet www.godadgang.dk som har gjort godt arbeid med dette i Danmark. Her i Rogaland har vi samarbeidet med brukerorganisasjonene lokalt og videreutviklet vårt nettsted, forteller fylkesordfører i Rogaland Janne Johnsen.

Viktig registreringsarbeid

Verdien og nytten av nettsiden er helt avhengig av registreringsarbeidet som skjer på arenaene i fylket, og Johnsen forteller at de har utarbeidet to sjekklister til dette arbeidet, én for bygg og anlegg og én for uteområder.

– Sjekklisten som benyttes i kartleggingen av bygg og anlegg er forankret i ny teknisk forskrift, TEK 10, og Norsk standard, NS 11001, mens listen for uteområder er utarbeidet med bakgrunn i Friluftsrådenes landsforbunds sjekkliste, også med forankring i TEK 10. Slik sikrer vi at personer med fagkunnskap kan gi en skikkelig tilbakemelding til brukerne av siden om hvordan hver enkelt arena er tilpasset, sier fylkesordføreren, og påpeker at registreringsarbeidet vil pågå kontinuerlig og at det også vil komme en engelsk versjon av nettsiden.

Vil ha nasjonal tilgjengelighet på nett

Bilde av Janne Johnsen, fylkesordfører i Rogaland

Janne Johnsen, fylkesordfører i Rogaland

Rogaland fylkeskommune har nå tatt initiativ opp mot sentrale myndigheter for å løfte nettsiden opp på nasjonalt nivå.

– I første omgang skal vi presentere dette samarbeidet for Vestlandsrådet, slik at de fire vestlandsfylkene kan få mulighet til å fylle nettstedet med hvert sitt fylkets informasjon om graden av tilgjengelighet ved diverse arenaer, sier Johnsen.

– Det er et stort behov for en nasjonal nettside som omhandler graden av tilgjengeligheten ved arenaer i alle Norges fylker og kommuner, og tilgjengelighet.no kan definitivt gjøre den jobben, fastslår Auestad.

Les mer på www.tilgjengelighet.no og www.rogfk.no.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilgjengelighet.no

  • www.tilgjengelighet.no har som mål å være en database over tilgjengeligheten ved offentlige bygg, hoteller, serveringssteder, idrettsanlegg, kirker, friluftsområder, offentlig transport og annet i Rogaland.
  • Her kan man søke ut ifra kommune, type bygg/område, og type funksjonsbehov. All kartlegging baseres på prinsippene til universell utforming, og utføres av kvalifiserte personer i samråd med representanter fra brukerorganisasjonene.
  • Siden er designet og utviklet av Netpower og Rogaland Fylkeskommune, og er laget med responsivt design – det vil si at den fungerer like godt på mobiler og lesebrett som på PC, og dermed er enkel å ha med seg ut på tur.
  • Les mer på www.netpower.no og www.tilgjengelighet.no.