MagAgenda Tag Line

Det nye politihuset i Tromsø er nå under bygging. Ferdigstillelse er satt til desember 2014.
Arkitekt er Filter Arkitekter AS.

Høy Statsbygg-aktivitet i nord

av Tore Friestad

Fra bygging av politihus i Tromsø til forvaltning av fjellstuer på Finnmarksvidda. – Statsbygg jobber i det stille, men gjør mye viktig arbeid i Nord-Norge, sier regiondirektør Ole Solnørdal.

 

– Statsbygg, region nord er et forvaltningsorgan som har ansvar for en eiendomsmasse på 292 000 kvadratmeter, fordelt på Nordland nord for Bodø, Troms, Finnmark og på Svalbard. Selv om forvaltning, driftsoppgaver og vedlikeholdsjobb er svært viktig, er det likevel byggeprosjektene til Statsbygg folk er mest interessert i, forteller Solnørdal.

Les mer om byggeprosjektene i Statsbygg her.

Jotka Fjellstue er en av statens tre fjellstuer som ligger på den gamle ferdselsåren mellom Alta og Karasjok. Foto: Statsbygg

– Politi og teknologi

Så er det også mye som blir bygget, utvidet og oppgradert i den nordre delen av landet vårt. I Tromsø er Statsbygg blant annet i gang med byggingen av nytt politihus på 15 000 kvadratmeter, et prosjekt som har en kostnadsramme på 375 millioner kroner.

– Et annet spennende prosjekt er det 9000 kvadratmeter store teknologibygget ved Universitetet i Tromsø som åpner ved semesterstart 2014. Det vil åpne areal for fremtidig utvikling av Framsenter 3 og etablering av Aker Solutions, forklarer regiondirektøren.

Framsenter 3 er ennå noen år unna, men forprosjektet for første utvidelse av arktisforskningssentralen Framsenter 2 er levert og mangler bare finansiering. Statsbygg sikter her mot et cirka 12 000 kvadratmeter stort bygg med en kostnadsramme på omtrent 450 millioner kroner.

Se film om nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø her.

– Spennende prosjekter

Også utenfor Tromsø har Statsbygg planlagt bygging. Både i Kautokeino og Karasjok er man i forprosjektfasen på henholdsvis nybygging og ombygging av Samisk videregående skole. Sametinget skal utvides med kontorbygg, Svolvær får ny politistasjon og nytt administrasjonsbygg for Syssel-mannen på Svalbard har vært ute på anbud. Så det er veldig mange Statsbygg-byggeprosjekter på gang her i nord, sier Solnørdal.

Forvalter hovedoppgaven

Han påpeker dog at det for Statsbygg sin del er minst like viktig å forvalte eiendommene på en god måte.

– Et byggeprosjekt tar ofte tre-fire år, men bygget skal så forvaltes på en god måte de neste 30-40 årene, minst. Vår hovedoppgave som regionkontor er å sørge for at alt er som det skal med Statsbyggs eiendommer, fastslår Solnørdal.

Les mer om eiendommene Statsbygg forvalter i region nord her.

Spredt portefølje

Statsbygg, region nord er i en spesiell situasjon, ved at de har mange mindre eiendommer spredt i en stor geografi.

– I vår portefølje finner man blant annet Polarinstituttet, Kystverket, videregående skoler, arktiske stasjoner, 120 boliger for statsansatte i Longyearbyen og fjellstuer på Finnmarksvidda. I tillegg har vi grenser mot Russland og Finland med alt det innebærer. Spredningen av eiendommer er meget stor og det er noe av det som gjør det interessant å jobbe i Statsbygg, region nord, fastslår regiondirektøren.

Les mer på: www.statsbygg.no