MagAgenda Tag Line

Regiondirektør i NHO Troms, Trond Skotvold, påpeker at næringslivet i Nord-Norge lenge har vært mest kjent for fiskeri, landbruk og reindrift, men at dette vil endres i årene som kommer.

Frykter voksesmerter for næringslivet

av Janne G. Sørgulen

– Tyngdepunktet for verdiskaping er i ferd med å flyttes nordover. Men dårlige veier, få mennesker og lav fagkompetanse i distriktene utfordrer vekst i Nord-Norge, mener regiondirektør i NHO Troms og Svalbard, Trond Skotvold.

 

Skotvold frykter at rammene for den kommende veksten kan hemme utviklingen.

– Vi vil få økt trafikk av gods, samtidig som flere tilflyttere medfører flere bilister. Veistandarden her bærer dessverre preg av å ha vært nederst på den statlige prioriteringslisten i mange år, og må oppgraderes for å kunne høste fruktene av næringslivets vekst, sier regiondirektøren.

Eksporterer mer fisk

Selv om det er flere utfordringer med dårlig samferdsel og lite fagkompetanse, gleder Skotvold seg over veksten som i årene fremover kommer til å skje i Nord-Norge.

– Sjømatproduksjonen hadde i fjor eksportinntekter på over 50 milliarder kroner der oppdrett sto for over 30 milliarder og fiskeriene 20 milliarder. Nå planlegger oppdrettsnær- ingen flere oppdrettslokaler i Nord Norge. I tillegg anslo Havforskningsinstituttet i 2011 at det aldri har blitt påvist så store mengder gytemoden torsk utenfor kysten av Lofoten. Det betyr mye aktivitet også for fiskerinæringen i årene som kommer, sier Skotvold.

Jakter på mer olje

Han påpeker at næringslivet i Nord-Norge lenge har vært mest kjent for fiskeri, landbruk og reindrift, men at dette vil endres i årene som kommer, ettersom det også anslås en formidabel vekst innen andre bransjer.

– Innenfor olje og gass er det en økende aktivitet på leting, etablering og drift. I reiselivsnæringen har det vært en stor vekst når det gjelder vinterturisme. Det har også blitt påvist store mengder mineral- og metallforekomster i Nord-Norge, utdyper NHO-sjefen.

NHO Troms og Svalbard

Selv om byene har en grei andel med høyt utdannede, er det få av disse i distriktene.

– En av utfordringene vi har er at de som er mellom 25 og 39 år flytter vekk fra Nord-Norge. Vi har rett og slett ikke nok fagkompetanse til å ta ut vårt fulle potensiale i næringslivet. Litt spissformulert frykter jeg at i enkelte kommuner vil gamle måtte stelle gamle og at barnehager ikke lenger er noe som trengs, sier han og utdyper:

– Det er bra at de unge reiser til andre byer og studerer, men vi ønsker at de skal flytte tilbake igjen etter endte studier. De interessante arbeidsplassene er her allerede, og flere vil komme til. Da er det viktig at vi også har et utdanningstilbud i tråd med næringslivet behov slik at de som tar utdanning her også kan få seg arbeid. Attraktive arbeidsplasser er avgjørende.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NHO Troms og Svalbard

  • Har som hovedoppgave å drive lokalt opinionsskapende arbeid, påvirke lokale og regionale myndigheter og gi medlemsservice og råd til medlemmene deres i Troms.
  • Kan tilby en egen advokat til medlemmene, uansett bransje.
  • All rådgivning er gratis for medlemmer.
  • Les mer på: www.nho.no/troms