MagAgenda Tag Line

BarentsWatch.no skal samle fagkunnskap på tvers av en rekke fag-områder tilknyttet norske kyst- og havområder.

Samler hav- og kystkunnskap på nett

av Janne G. Sørgulen

Planlegges seismikkskyting der du skal fiske? Hvor er det mest sjøtrafikk i landet? Tidligere har kunnskap om norske kyst- og havområder vært vanskelig tilgjengelig. Nå samles alt på BarentsWatch.no.

 

– Det nye informasjonssystemet BarentsWatch (BW) skal være en arena for deling av kunnskap om norske kyst- og havområder, forteller daglig leder i BW, Geir Schulstad.

Arbeidet med etableringen av systemet er en viktig del av regjeringens nordområdestrategi, og på sikt skal det bli et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem. Nettstedet skal sikre en mer effektiv overvåking og forvalting, og støtte opp under ansvaret Norge har for kyst- og havområdene.

Kunnskap til folket

Informasjonen som gjøres tilgjengelig, er derimot ikke bare til for byråkrater og politikere. BW skal formidle aktiviteter og kunnskap om området for både beslutningstakere, fagpersonell og allmenne brukere. BarentsWatch dekker seks store temaområder: Klima & miljø, sjøtransport, havets ressurser, fiskeri & akvakultur, havrett & myndighetsutøv- else, samt olje & gass.

Ved å gjøre det mulig å kombinere data fra de ulike kildene i samme kartet, tilbyr BW også et tverrfaglig perspektiv.

– Ingen andre steder kan du kombinere data fra ulike statlige kilder i ett og samme kart. Slik kan ny innsikt og oversikt oppstå, sier Schulstad.

Fra Danmark til Nordpolen

BW dekker et større geografisk område enn det navnet antyder: fra Danmark i sør, Grønland i vest, til Nordpolen i nord og Novaja Zemlya i østlige delen av Russland.

– Hele 28 statlige etater og forskningsinstitutter er med i samarbeidet til nå. Det enorme dekningsområdet, det store stofftilfanget og den enestående muligheten til å sammenstille data fra mange kilder gjør BW til et slagkraftig og nyttig verktøy, understreker Schulstad.

Utvikler nytt

BW driver i tillegg kontinuerlig arbeid med å avdekke behov og utvikle helt nye informasjonstjenester med nytteverdi for mange.

– Dette skjer i nær dialog med våre største målgrupper: Marine- og maritime næringer, alle nivå av norsk forvalting og forskning, media og miljøorganisasjoner, forteller Schulstad.

Geir Schulstad, leder for BW.

BW har allerede blant annet utviklet nye tjenester innen tema som «Polarvær og istjenester» og «Drivbaneberegn- inger». BW bygger også opp en unik nasjonal havne- oversikt.

Stein på stein

BW er foreløpig i sin begynnelse. Men allerede formidler systemet egne redaksjonelle saker, faktaopplysninger, nåtids- og historiske data, og dynamiske kart. I tillegg kan fagfolk finne og laste ned databasemateriale fra andre etater til egne fagsystemer. Også slik kommer kunnskapen flere til gode og nytt innhold utvikles fortløpende.

Pionerprosjekt

BarentsWatch er et pionerprosjekt i norsk og internasjonal sammenheng. Det brede samarbeidet og innsatsen for mer informasjonsdeling vekker interesse i flere verdens- hjørner. BW blir blant annet Norges node i det europeiske informasjonsdelingsprosjektet CISE.