MagAgenda Tag Line

Siden 2010 har Herøy fått 50 nye innbyggere hvert år.

Kometkommunen som snudde trenden

av Bjørnhild Vigerust

Da Herøy kommune så at innbyggertallet dalte, tok de grep. Det resulterte i prisdryss, et blomstrende næringsliv og 150 nye innbyggere på tre år.

 

– Midt på Ytre Helgeland i Nordland finner vi Herøy – en kommune med røtter helt tilbake til 1000-tallet, og en vakker og heftig natur få kan måle seg med. Inntil 2007 var likevel ikke alt som det skulle i Herøy. Som så mange andre kystkommuner, slet Herøy med fraflytting og en negativ befolkningskurve.

Herøy har et næringsliv med høy erfaring og kompetanse innen marin og maritim bransje.

– 50 nye hvert år

I 2007 bestemte kommunen seg dermed for å prøve å snu den negative trenden. Da ble det vedtatt at næringsutvikling og økt bosetting skulle være hovedsatsningsområdene.

– Det å øke tilflyttingen innebærer blant annet å satse på økt boligbygging og på integrering. Som medlem i regjeringens satsning «Boligetablering i Distriktene», har vi blant annet mulighet til å tilby tilskuddsordninger til de som ønsker å bygge. Vi har også stort fokus på å hjelpe arbeids-innvandrerne, hvor en stor del kommer fra Øst-Europa, til å finne seg til rette og bosette seg i kommunen. Vi tilbyr omfattende språkopplæring for grupper og individuelle, forteller Stig Neraas, prosjektleder for Økt bosetting.

Kommunens satsning skulle vise seg å gi resultater. I 2010 snudde den negative kurven, og siden da har Herøy fått 50 nye innbyggere hvert år.

Bo her med HerBo

Ny innbyggere ga også nytt behov for boliger. I mange år stod boligutbyggingen nærmest stille, men nå bygges det som aldri før både privat og kommunalt. I 2010 gikk det nyetablerte kommunale utleieselskapet HerBo i gang med å bygge boliger.

10. juni startet byggingen av HerBos femte leilighetsbygg.

– I dag disponerer vi 30 to-, tre- og fireromsleiligheter fordelt på fire bygg. Nå arbeider vi med bygg nummer fem, med fire fireromsleiligheter på hundre kvadratmeter hver, som skal være innflytningsklare i november, forklarer daglig leder Jens Norum i HerBo AS.

Selskapet har som formål å eie og drifte utleie- leilighetene, og Norum forteller at til nå er alle de bygde boligene utleide.

Prisdryss til næringskometen

Prosjektets resultater ble også lagt merke til langt utenfor kommunegrensene. Som den første kommunen i Nordland fikk Herøy Fornyingsprisen i 2012 for sin satsning på økt bosetting, og var 2013 i finalen for Statens pris for Norges mest attraktive kommune.

– I 2012 ble vi også omtalt som årets komet og ble høyest rangert i Nord-Norge i Nærings-NM arrangert av NHO. Samme år ble vi sågar kåret til Europas tredje mest ny-skapende kommune. Vi har et rikt og sterkt næringsliv både i kommunen og i regionen. Vi har vilje og evne til å legge til rette for ekspansjon og nyetablering, sier Neraas.

– Dessuten har vi et næringsliv som har mye erfaring og kompetanse innen marin og maritim bransje, og er en del av en region i stor vekst med tanke på havbruk, samt olje- og gassnæringen. Billige og gode næringsarealer gjør det også svært attraktivt å være næringsdrivende i Herøy, legger han til.

Håper på cluster-effekt

Som en del av satsningen på næringslivet ble det i 2010 etablert en næringspark i kommunen. I dag holder selskaper med solide Herøy-røtter til her, og de er godt fornøyde med samarbeidet mellom næringsliv og kommune.

Herøy Marine Næringspark.

Norges største oppdrettsselskap, Marine Harvest, har sin nordligste fabrikk i næringsparken. Fabrikken ble etablert av lokale oppdrettere på slutten av 70-tallet, og har siden 2007 vært en del av Marine Harvest .

– Næringsparken er blitt til rundt vår fabrikk, og det inne-bærer at det er blitt lagt veldig godt til rette for vår utvikling. Jo mer aktivitet vi har rundt oss, jo bedre er det, og vi håper og tror at næringsparken kan lokke til seg nyetableringer fremover, slik at vi kan danne et cluster av teknologi og kompetanse her, sier Kjell Stokbakken, fabrikksjef i Marine Harvest.

Marine Harvest er i alle sine regioner opptatt av å bidra til et livskraftig samfunn. I region nord bidrar de årlig med støtte til ulike aktiviteter, blant annet gjennom Marine Harvest-fondet. Til sammen to millioner kroner går til støtte av ulike prosjekter og organisasjoner, innen blant annet idrett og kultur.

Vekstkommune en fordel

I næringsparken ligger også Seløy Undervannsservice, som leverer tjenester og utstyr til oppdrettsnæringen og kraftselskaper. Selskapet ble etablert i Herøy på øya Seløy i 1984, og daglig leder Robert Arnfinn Tønne er godt fornøyd med å være en del av næringsparken i dag.

– Etableringen har tilført vesentlig større utearealer til lagring av materiell og utstyr. I forbindelse med at parken ferdig-stilles får vi også nytt kaianlegg. Vi ser også fram til å samarbeide tettere med øvrige bedrifter som allerede er etablert og som kommer til parken – noe som er positivt for hele næringslivet i kommunen, mener Tønne.

Han ser også svært positivt på omveltningen som har skjedd i kommunen når det gjelder innbyggertall, og tror selskapet kan nyte godt av det.

– Herøy kommune har vist en positiv holdning for å tilrette-legge for næringslivet, og også bygging av boliger og et aktivt kulturliv. Dette har gitt resultater. Vårt selskap er under utvikling og er på jakt etter flere flinke folk. Det er en klar fordel å være etablert i en vekstkommune, sier Tønne.

Herøy har også en egen næringsforening i ryggen. Leder Harald Jakobsen spår en lys fremtid for næringslivet i kommunen.

– Vi er en gjeng med optimister her, og ser store mulig-heter i de ressursene vi har. Med nærhet til Sandnes-sjøens olje- og gassvirksomhet, er det attraktivt å etablere bedrifter som kan fungere som leverandører dit. Får vi i tillegg fastlandstilknytning vil logistikk og transport bli mye enklere, og flere vil oppdage hvilken perle Herøy er å bo og arbeide i, fastslår Jakobsen.

Har stor tro på fastlandsforbindelse

Ordfører Arnt Frode Jensen har også stor tro på fastlands-forbindelse, og kan fortelle at fylkestinget nå har vedtatt en konseptvalgutredning.

– Et sterkt næringsliv, nærhet til store markeder for fiskeri- og oljerelatert virksomhet, og ikke minst innbyggere med positive holdninger og stå-på-vilje, er med på å skape et attraktivt sted. En ordfører, eller andre enkeltmennesker, får gjort fint lite alene. Man må samle ideene som finnes i samfunnet, få med folket i prosessen og følge dem opp hele veien for å lykkes. Det har vi gjort, sier Jensen.

Likevel forsikrer ordføreren at de ikke hviler på laurbærene.

– Vi har flust med muligheter, og ser stadig fremover, forsikrer han.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERØY KOMMUNE

  • Herøy kommune ligger i Helgeland i Nordland fylke, og strekker seg over 61 kvadratkilometer fordelt på hele 3122 øyer.
  • Kommunen har ferge- samband til Sandnessjøen og bru til Dønna kommune i nordøst.
  • Funn viser at Herøy har vært bebodd i minst 1000 år
  • Kommunen kan skilte med verdens lengste skjærgård og utsikt mot den heftige fjellkjeden De syv søstre.
  • Dagens innbyggertall er 1747.
  • Les mer om Herøy Kommune her
  • Les kommunens nettavis og info-portal her