MagAgenda Tag Line

Dønna er en øykommune på Helgelandskysten med storslått natur og rik historie. I mer enn ti tusen år har det bodd mennesker her. Nå legges det til rette for at flere skal komme de neste årene.

Satser stort på fisk og olje

av Tore Friestad

Dønna kommune vil etablere ny fiskerihavn, og er samtidig en av to kandidater for monteringen av Aasta Hansteen-plattformen. – Dette vil ha store ringvirkninger for lokalsamfunnet, sier ordfører.

 

Øykommunen Dønna på Helgelandskysten har en rik historie med maritim næring. I mer enn ti tusen år har det bodd mennesker her, og størstedelen har i den perioden livnært seg ved å utnytte sjøen.

– På 1980-tallet var det dårlige tider i den maritime næringen her, og man trodde lenge den var død. Men siden midten av nittitallet har vi gradvis vokst, og nå skal vi satse enda sterkere for fremtiden, sier ordfører Anne-Sofie Sand Mathisen.

Havneutvikling på trappene

Det kan næringssjef Tor Henning Jørgensen skrive under på. Øverst på planen for den maritime satsingen står utbygging av ny fiskerihavn med molo og næringsareal i Åkervågen. En etablering som ikke ville ha vært mulig uten Dønna Havfiske sin posisjon og utvikling. Tiltaket styrkes ved at det ligger i samme område som Dønna Brønnbåtservice har etablert sin base.

– Dette vil være en fortsettelse av den positive utviklingen i fiskerinæringsmiljøet. I dag holder en del aktører til på egne brygger, men ved å samle dem på ett sted vil vi mye lettere kunne skape synergieffekter og legge til rette for at nye aktører kan etablere seg på Dønna, mener Jørgensen.

Søknaden om utbyggingen er sendt til Kystverket Nordland og ligger øverst på innstillingen til direktoratet. Nærings- sjefen håper og tror at det blir satt av midler på stats- budsjettet i høst, noe som vil bety at havnen kan stå klar allerede til årsskiftet 2014/2015.

Fremdrift med lokomotiver

Det er flere maritime bedrifter etablert i kommunen, deriblant nevnte Dønna Brønnbåtservice og Dønna Havfiske. Ordfører Mathisen gir disse to bedriftene mye av æren for gjenoppblomstringen av den maritime næringen.

– Det var disse som var først ute med å se mulighetene på Dønna, og satset på å gjenskape og videreutvikle de stolte maritime tradisjonene. Med dem som lokomotiv har vi fått vist at Dønna er et godt tilholdssted for den type bedrifter. Vi er et av landets sterkeste områder med tanke på tilgjengelige ressurser, og det begynner næringslivet nå for alvor å oppdage, sier hun.

– God støtte fra kommunen

Daglig leder i Dønna Brønnbåtservice, Børge Lorentzen, forteller at de så et behov og potensiale for sin virksomhet – frakt av levende fisk fra oppdrettsanlegg til slakteri samt andre tjenester for oppdrettsnæringen.

Kommunen har «ekte kystkultur», som ordføreren kaller det. Det er alltid stort oppmøte når nye båter døpes. Her MS Dønnland.

– Siden oppstart i 1994 har dette bare vokst, og moder- selskapet Norsk Fisketransportgruppe har nå syv båter og omtrent hundre ansatte. Samtidig vil jeg påpeke at Dønna kommune har vært veldig støttende og i startfasen ga hjelp med lån og tilskudd. Det er viktig med en kommune som er på hugget og ønsker å støtte næringslivet, fastslår han.

Han tror at enda flere bedrifter vil etablere seg på Dønna når forholdene nå blir bedre lagt til rette for maritim næring gjennom ny havn. Bedriftslederen påpeker dog at det er minst like viktig at kommunikasjonen blir forbedret. Han får støtte fra næringssjefen.

– Vi jobber daglig med å bedre kommunikasjon til Sandnessjøen og ut i verden. Vi vet at dette er alfa omega for fortsatt utvikling og mer aktivitet, forteller Jørgensen.

Vil ha mer olje og gass

Men Dønna kommune satser ikke alle pengene på en hånd. I tillegg til etablering av ny havn i Åkervågen, er det tilrettelagt for petroleumsnæring på kommunens kommunikasjonsknutepunkt Bjørn.

– Vi er en av to lokaliteter som vurderes for montering av Aasta Hansteen-plattformen. Å få dette oppdraget hit vil ha stor symbolverdi og bevise at Dønna har det som trengs for å være en aktør i petroleumsnæringen. Området er allerede ferdig regulert og viktig infrastruktur er på plass, sier Jørgensen.

Brønnbåtene i Dønna har mye å gjøre, og nå får de nye naboer når det skal bygges ny fiskerihavn i Åkervågen.

– Vi kan med utgangspunkt i dette videreutvikle petro- leumsbasen her på Helgelandskysten, med sentrum i Sandnessjøen, slik som det er gjort i Stavanger og Kristiansund. De regionale ringvirkningene vil være store, legger Mathisen til.

Klare for fremtiden

Både ordfører og næringssjef ser lyst på fremtiden til Dønna kommune.

– Dette er et attraktivt samfunn med gode fritidstilbud, storslått natur og førsteklasses oppvekstvilkår. Vi tror på befolkningsvekst de kommende årene og er klar til å ønske nye innbyggere velkommen, sier ordfører Mathisen.

– På næringslivssiden er vi i god utvikling og har en solid visjon for å komme oss videre. Ikke minst er det gledelig å se at stadig flere lokale ungdommer velger å gå sjøveien, noe som sikrer rekrutteringen for den maritime næringen. Vi har muligheter, positivitet og vilje, og da kommer man langt, fastslår næringssjef Jørgensen.