MagAgenda Tag Line

Øverst t.v: Nybygg Bewi Polar, Nordkjosbotn. Nede t.v.: Nybygg Mack Ølbryggeri, Nordkjosbotn.
I midten og t.h.: Tromsø nye brannstasjon, landskapsprosjektering.

Forvandler sentrum i Nordkjosbotn

av Bjørnhild Vigerust

Asplan Viak fikk oppdraget med å utvikle bygda med ett av Nord-Norges viktigste veikryss. Nå skal Nordkjosbotn bli bedre for både næringsdrivende, bilister og gående.

 

Innerst i Balsfjorden i Troms ligger Nordkjosbotn, et viktig trafikalt knutepunkt mellom nord, sør, og vest. Her møtes hovedfartsårene E8 fra Tromsø og E6, og danner det som regnes som ett av Nord-Norges viktigste veikryss.

Hanne Skeltved, gruppeleder for Plan og Analyse ved Asplan Viaks Tromsø-kontor.

Flytter E6

Nå skal imidlertid veikrysset endres, og med det følger store planer for tettstedet.

– Dagens trasé for E6 er vedtatt flyttet fra nord- til sørsiden av dalen. Arealet mellom den nye traséen og sentrum ble dermed et naturlig område å regulere til næringsformål, forklarer Hanne Skeltved, sivilarkitekt-MNAL og gruppe-leder for Plan og Analyse ved Asplan Viaks kontor i Tromsø.

200 000 nye m2 til næring

Asplan Viak fikk dermed oppdraget fra Balsfjord kommune med å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning for området. De har nå utarbeidet en plan som tilrettelegger for over 200 000 kvadratmeter nytt og attraktivt nærings-område med ny atkomstveg. Allerede i oktober i fjor var Mack ølbryggeri på plass som første virksomhet i området.

– Mack Ølbryggeri viste tidlig interesse for området, og har flyttet produksjonslokalene sine ut av Tromsø sentrum og hit til Nordkjosbotn. Bygda ligger bare en time fra Tromsø, langs hovedinnfartsåren til byen, og vil fungere som et godt avlastningsområde for næringsfunksjonen i utkanten av byen. Samtidig kan viktig areal i Tromsø frigjøres for sentrumsutvikling, utdyper Skeltved.

Fjerner vegkrysset

Asplan Viaks brede kompetanse inkluderer blant annet planlegging og prosjektering på både areal, vei, vann, miljø og landskap. Dermed ønsket også Statens Vegvesen å bruke firmaets kunnskap.

– Den nye traséen vil gå rett forbi næringsområdet, og her fikk vi i oppgave å utføre vegprosjektering i tilknytning til området. Vi prosjekterte ny rundkjøring med avkjøring til næringsområdet, sentrum og E8, ny bussterminal samt ny sammenhengende gang- og sykkelveg forbi rundkjøringen og inn til sentrum, forklarer Skeltved.

Store planer i nord

Byggingen av ny kommunal infrastruktur er nå godt i gang, og det jobbes med å komme i gang med ny rundkjøring og bussterminal så raskt som mulig. Omlegging av E6 vil komme på litt lengere sikt.

– Oppdraget har vært et spennende tverrfaglig prosjekt for Tromsø-kontoret i Asplan Viak. Nå jobber vi blant annet med planlegging av flere store, nye boligprosjekter i Tromsø, veiplaner for riksveg 83 i Harstad og landskapsplaner for de tre store leirområder til forsvaret i Nord Norge, sier Skeltved.