MagAgenda Tag Line

Vi har etablert 18 kystkultursentra, dette er Tønsberg kystkultursenter som drives av Loggen kystlag.

Kystens kulturminner

av Bjørnhild Vigerust

Da Norges maritime kulturhistorie var i ferd med å synke, ble Forbundet KYSTEN stiftet. Siden starten i 1979 har vi etablert 117 kystlag fra Kjøllefjord i Finnmark til Oslofjorden.

 

Kjeungskjær fyrstasjon i skipsleia i Trøndelag drives av Kjeungskjær kystlag og kan leies til overnatting

Våre 9600 medlemmer «redder» robåter, fiskeskøyter, seilskuter, lokalbåter, fyrstasjoner, nothjell, naust og brygger. De tar vare på kunnskapen om hvordan man bygger båter som har blitt brukt i tusenvis av år langs vår karrige kyst. De syr seil, knytter fendere, lager reip, steller motorer og arrangerer reiser.

Våre kystlag og kystkultursentre sørger for at hundrevis av lokalsamfunn har en hukommelse som viser hvilke endringer Norge har vært igjennom i løpet av manns minne.

Forbundet KYSTENS viktigste oppgave er å ta vare på de fysiske kulturminnene som er knyttet til maritim virksomhet, samt formidle kunnskap om historie og håndverk. Vi mener det er viktig at de som bor langs kysten kjenner sin kulturhistorie.

Norge er en kystnasjon og over 80 prosent av landets befolkning bor i nærheten av kysten. Likevel er det innlandets kulturminner som dominerer Riksantikvarens vernelister. Forbundet KYSTEN har i over 30 år vært en pådriver for å verdsette minner etter fiskerbønder og båtbyggere, loser og redere, fyrvoktere og frakteskippere, stuerter og filetskjærere.

Vi har møtt mye motbør, men i dag setter de fleste pris på vårt arbeid. Fortsatt har vi en stor jobb å gjøre både på lokalplanet og overfor sentrale myndigheter.

Våre kystlag tar vare på 400 motorer og over 450 båter, de fleste av dem er gamle fiskebåter og fraktefartøyer. Medlemmene vedlikeholder og disponerer over 26 000 kvadratmeter med hus og brygger. Hvert år arbeider vi 105 000 timer på dugnad. Våre kystlag bidrar med identitetskapende arbeid og trivelige møteplasser i sine lokalsamfunn.

Velkommen blant oss!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forbundet Kysten

 • Forbundet KYSTEN er en landsdekkende kulturvernorganisasjon med 9600 medlemmer.
 • Vi arbeider for å styrke vår identitet som kystfolk, fremmer bevaring og bruk av tradisjonelle fartøyer og kystmiljø, driver opplysningsarbeid om kysthistorie, bedrer standarden på vedlikehold og sikkerhet på fartøyer og anlegg.
 • Vi gir ut tidsskriftet KYSTEN som kommer ut fem ganger i året.
 • For 400 kroner i året får du godt lesestoff, du støtter en god sak og du får anledning til å være med på arrangementer og aktiviteter.
 • Forbundet KYSTEN ønsker deg hjertelig velkommen som medlem!
 • Forbundet KYSTEN
  Øvre Slottsgate 2b
  N-0157 Oslo
 • E-post: forbundet@kysten.no