MagAgenda Tag Line

Bjørn Zimmer Jacobsen og Nina Thorbjørnsen jobber med vann på hver sin måte.
Sammen sørger de for at Stavanger har kontroll på vannet. Foto: Jan Inge Haga

Vilt og vått i Vest

av Tonje Pedersen

Pøsende regn. Vann i kjelleren. Oversvømmelser i gatene. Ekstremvær med mye nedbør er noen av utfordringene Stavanger kommune står overfor. Løsningen er mer kompetanse.

 

Alarmen går og Nina Thorbjørnsen hopper opp av stolen. Hun har vakt som driftsoperatør i Stavanger kommune og sørger for at pumpestasjonene virker som de skal. Stopper en pumpe opp, kan det bety oversvømmelse et eller annet sted i byen.

Når en pumpe stopper opp, rykker Nina Thorbjørnsen ut for å finne feilen.

– I min jobb er ingen dager like. Jeg vet aldri hva som skjer når jeg går på jobb på morgenen, forteller Thorbjørnsen.

Hun overvåker pumpestasjonene, slik at byen er tørr og avløpsvannet holder seg i rørene.

Besøk Stavanger kommune på Facebook

– Vann er tøft

Innbyggerne i Stavanger kan forvente mer og kraftigere nedbør de kommende årene. Været blir villere, våtere og varmere, og Vestlandet er spesielt utsatt for våtere klima. Dette gir utfordringer for vanningeniørene i kommunen.

På kontoret til vann- og avløpsavdelingen i Stavanger kommune sitter sivilingeniør Bjørn Zimmer Jacobsen. Gjennom avanserte datamodeller simulerer han klimaendringene og hvilke følger de vil få for Stavanger. På denne måten kan han legge planer for hva kommunen trenger hvis vannmengden øker og havet stiger.

– Vann er tøft. Det gir assosiasjoner til da jeg var liten og bygget demninger i små bekker. Den samme barnslige interessen får jeg bruke i denne jobben. Samtidig er vann vårt viktigste næringsmiddel. Bare tenk hva noen dager uten vann ville gjort.

Les mer om VA i Stavanger kommune her.

God rekruttering er nøkkelen

Mer nedbør gir flere arbeidsoppgaver. Dette må vann- og avløpssjefen i Stavanger, Jarle Furre, ta høyde for når han planlegger rekrutteringen til avdelingen de kommende årene.

– Det er vi som sitter med konsekvensene av at klimaet endrer seg, og her jobber vi med klimautfordringene hver dag. Vi er også den viktigste miljømyndigheten med tanke på forurensing i vann, sjø og vassdrag og skal sørge for at sjøen og vannmiljøet er rent. I tillegg har vi ansvaret for at innbyggerne alltid får nok vann og rent vann i kranene, sier Furre.

For sivilingeniør Zimmer Jacobsen er helhetsperspektivet det mest spennende ved jobben i kommunen.

– Dette er en jobb hvor jeg ser effekten av det jeg blir med på. I ettertid kan vi se om vi hadde rett. Jeg liker at jeg er med i alle ledd av vannsirkelen. Vi må ha den totale oversikten over vannsituasjonen og sørge for at planene gjelder fra toppnivå og helt ned til hver grøft som graves, sier han.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VA-verket Stavanger kommune

  • Stavanger kommune har hatt ansvaret for byens vannforsyning og avløpshåndtering i snart 150 år.
  • Vann- og avløpsverket har 46 ingeniører og fagarbeidere med ansvar for 163 mil vann- og avløpsledninger, 26500 kummer og 110 pumpestasjoner.