MagAgenda Tag Line

Fra kloakkvann til badevann - driften av Elstrøm avløpsrenseanlegg blir stadig bedre.

Omskolerte seg til drømmejobben

av Janne G. Sørgulen

Etter flere år med innkjøps- og logistikkarbeid valgte Anette Hardli omskolering. – I vann- og avløpsetaten i Skien kommune har jeg funnet drømmestillingen: En variert arbeidsdag med stadige utfordringer, sier hun.

 

Etter at Hardli var ferdig med masterutdanningen sin og fikk tittelen «prosessingeniør» på CV-en i 2001, jobbet hun i flere år med innkjøp- og logistikkarbeid. Med tiden kom derimot savnet etter nye utfordringer og muligheten til å bruke ingeniørtankegangen.

– At jeg skulle begynne å studere vann- og avløpsteknikk var egentlig litt tilfeldig, men jeg har aldri angret på valget. Jeg trodde denne bransjen hovedsakelig gikk ut på å jobbe med vann og rør, men det innebærer så utrolig mye mer, sier 36-årige Hardli.

– Ingen fasit på jobben

Det er spesielt variasjonen i arbeidsoppgaver og de faglige utfordringene hun setter pris på ved jobben. I Skien kommune jobber hun hovedsakelig med avløpsrensing og prosjektledelse.

– VA-etaten innebærer å jobbe med alt fra prosess og design til optimalisering og avløpsrensing. Størst innsats er det likevel på fornying og effektivisering av ledningsnettet, forklarer hun og utdyper.

– Det er moro at ingen av arbeidsoppgavene mine har en fasit. Det er alltid rom for forbedring av løsningene vi utvikler. Dette er et yrke jeg aldri blir ferdig utlært i.

Besøk Skien kommune på Facebook

Henter kandidater fra andre bransjer

I VA-bransjen over hele landet er det stor mangel på arbeidskraft, noe som også er tydelig i Skien kommune. Utfordringen har fått kommunen til å tenke i nye baner.

– Vi kan ikke ha et nederlag som utgangspunkt. Innbyggerne våre er avhengig av tjenestene våre – bare to dager uten vann kan gjøre et sted ubeboelig. Derfor utdanner vi eksempelvis maskiningeniører, slik at de kan gå over i vår bransje. De har den tekniske kompetansen som trengs, men det tar tid å utdanne noen på denne måten, forteller enhetsleder for vann og avløp, Gunnar Mosevoll.

– Ikke utlært etter 40 år

Han tror mange unge ikke er klar over hvilke muligheter som finnes innen bransjen hans.

– De skal vite at det står mange spennende og interessante jobber ledige for dem. Dessverre vet mange ikke så mye om fagfeltet vårt, slik at vi taper i konkurranse med andre bransjer. Vi leverer de «tause tjenestene» som alle får, men som ikke blir lagt merke til før noe går galt, sier han.

Selv begrunner han egen entusiasme for jobben sin med at han, på samme måte som Anette, stadig blir utfordret faglig.

– Vi må stadig gå tilbake til grunnlærdommen fra skolebenken, fordi man gjerne ikke husker all teorien før man får brukt den i praksis, samt at fagfeltet er utrolig stort. Selv om jeg har vært nær 40 år i bransjen slår jeg fremdeles opp i skolebøkene for å overføre teoriene til praksis.

Les mer om vannforsyning og avløp i Skien kommune her