MagAgenda Tag Line

 

Kanskje kommer OL:

Full gass i Ringebu

av Janne G. Sørgulen

Om Oslo blir valgt som OL-by i 2022, kan VA-etaten i Ringebu kommune få nok av spennende utfordringer på Kvitfjell. Men først står det andre utfordringer i kø.

 

Sørsveen er avdelingsingeniør i Ringebu kommune, og er spent i forkant av bestemmelsen om vinter-OL skal arrangeres i Oslo. Dommen kommer i 2016 og vil potensielt få følger for arbeidshverdagen hans.

– Selv om ingen av oss var med under utbyggingen under OL i 1994, sitter vi med en del erfaringen fra drift av anlegget som ble bygget da. Det gjelder erfaringer med blant annet frost, terrengforhold og sikring av nok vann- sier Sørveen.

Kommunen passer på OL-arbeidet

Mesteparten av arbeidet med et eventuelt nytt OL vil bli satt vekk til andre å prosjektere, men kommunens ansatte har en avgjørende rolle for sluttresultatet.

– Et stort prosjekt som dette vil bli nøye fulgt opp av kommunen, der vi sikrer at alt blir gjort i henhold til normer og regler, sier avdelingsingeniør Marcel van der Velpen.

I tillegg til arbeidet med et potensielt OL, skal kommunen oppgradere mye av ledningsnettet i hele Ringebu kommune, og etablere et nytt vannverk for Ringebu tettsted i forbindelse med utbygging av ny E6.

– På Varden blir det lagt til rette for utbygging av nye løype- og heistraseer, nye hyttefelt og leiligheter. Da blir vannverket på Fåvang for lite for området det skal dekke, så må vi oppgradere dette vannverket. I tillegg legge ned et nytt ledningssystem for vann og avløp, samt et nytt høydebasseng, sier van der Velpen.

Besøk Ringebu kommune på Facebook

– Variert arbeidshverdag

Ifølge avdelingsingeniørene byr en jobb i VA-etaten på flust av spennende oppgaver. Ringebu kommune, har 5 vannverk, to renseanlegg, 66 utestasjoner (pumpestasjoner og lignende) og 176 kilometer med ledningsnett. Med dette forsyner kommunen alle tilknyttede faste beboere og hytteeiere. Ringebu Kommune har cirka 4500 innbyggere og 3500 hytter.

– Vi har en variert arbeidshverdag. Her får vi være med på investeringer av nye anlegg, delta i prosjektering, kontakt med grunneiere og lignende. Oppgavene våre spriker fra de små oppgaver til store prosjekter, sier Sørsveen og får støtte fra kollegaen sin.

– Ingen dag er kjedelig. Jeg får jobbe med utrolig mange forskjellige fagfelt, være seg geologi, elektro eller hydraulikk. Det setter jeg pris på, sier van der Velpen.

Les mer om vann- og avløpsetaten i Ringebu kommune her: