MagAgenda Tag Line

Virksomhetsleder Torbjørn Krogstad nyter det gode vannet i Porsgrunn. - De ansatte her ser det som sin livsoppgave å gi godt drikkevann, sier han.

– Dedikert personell gir Norges beste vann

av Tore Friestad

Porsgrunn kommune vant i mai prisen for landets beste drikkevann. Virksomhetsleder for Kommunalteknikk Torbjørn Krogstad er ikke i tvil om årsaken til seieren: Dyktige medarbeidere.

 

– Vi har teknologien på plass, og det er selvsagt viktig. Men det som gjør Porsgrunn kommune best, er våre dedikerte ansatte, sier Torbjørn Krogstad.

Livsoppgave for gammel og ung

Han nevner Frank Tore Johansen, som jobbet i Porsgrunn kommune i over 50 år før han nylig gikk av med pensjon, 66 år gamle Hans Martin Gulhaug som har jobbet der siden han var 15 år og driftsoperatør Johan Ahlfors, som har kallenavnet «professor» og følger opp hver minste lille avvik og irregularitet i vann- og avløpssystemene.

– Det at vi har så engasjerte og dyktige medarbeidere gjør at vi ligger veldig langt fremme. De ser det som sin livsoppgave å gi godt drikkevann. Men vi er ikke noen gammelmannsklubb – her er rekrutteringen solid, og vi har et høyt antall yngre medarbeidere og lærlinger, påpeker Krogstad.

Besøk Porsgrunn kommune på Facebook

– Spennende arbeidsplass

En av dem er Katrine Willer som har vært lærling i Porsgrunn kommunen siden 2011, og nå får fast ansettelse i en ett-åring prosjektstilling.

– Vann- og avløpsfag er utrolig spennende å jobbe med; å lære hvordan alt fungerer og hva som egentlig skjer i de ulike prosessene – det er så mye mer enn man skulle tro. Dessuten er godt arbeidsmiljø og trivsel viktig for meg, og her i kommunen jobber jeg sammen med en kjempegjeng, forteller hun.

Les mer på siden til Porsgrunn Kommunalteknikk

Valleråsen vannbehandlinsanlegg produserer Norges beste drikkevann i 2013.

Prisvinnende overflatevann

Kåringen av Norges beste drikkevann skjedde under messen for kommunalteknikk på Telenor Arena i mai, og Valleråsen vannbehandlinsanlegg i Porsgrunn kommune gikk altså seirende ut i kategorien «Beste overflatevann».

– Dommerne, som blant annet bestod av profesjonelle vinsmakere, bedømte lukt, smak og utseende, og vårt vann ble da det beste av landets 600 vannverk. Det er vi veldig stolte av, selv om vi ikke er overrasket. Vi jobber hardt for å levere kvalitet, påpeker Krogstad.

Les mer om kåringen

Samles for synergier

Kommunalteknikkavdelingene i Porsgrunn har lenge vært spredt på ulike lokaliteter, men nå skal de endelig samles. Nybyggene på 2200 kvadratmeter skal sørge for synergier på tvers av avdelinger.

– Ved å være samlet på et sted blir det lettere å løse oppgaver sammen. Det vil ha mindre å si hvilken avdeling man jobber i, for eksempel kan en ansatt i vei jobbe med vann om personen har kompetanse som trengs. Slik skal Porsgrunn bli enda bedre i fremtiden, fastslår Krogstad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Lærling i Porsgrunn kommune, kommunalteknikk – vann og avløp

    Læretiden varierer noe utfra hvilket yrke man velger, men innenfor faget kjemi/prosess er læretiden to år med avsluttende fagprøve. Lærlingen vil ha et fast holdepunkt og oppmøteplass ved Knarrdalstrand renseanlegg, som er det største av Porsgrunns fire anlegg, men vil i løpet av læretiden hospitere ved alle vannverk og vann- og avløpspumpestasjoner, for å få en god bredde innenfor VA- faget. Lærlingene deltar på alle arbeidsoperasjoner og tar del i den daglige driften av anleggene, og rent faglig vil man få en god bredde innenfor VA. Lønnen er en fagarbeiders årslønn fordelt på to år. OKOS (Opplæringskontoret for Offentlig Sektor) følger opp med halvtårssamtaler, og påser at alt går riktig for seg og at også lærlingen følger de retningslinjer som forventes.

    Vil du vite mer om Porsgrunn kommune, kommunalteknikk? www.porsgrunn.kommune.no