MagAgenda Tag Line

 

Midgardsormen skal gjøre Oslo til en bedre by

av Arvid Steen

Om du ikke har hørt om Midgardsormen før, så kommer du til å høre om den i tiden framover. Om enn i ny variant. Vann – og avløpsetaten i Oslo jobber nå med et av de største rørprosjektene noensinne. Midgardsormen spiller en viktig rolle.

 

Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV) er nå godt i gang med et av tidenes største VA-prosjekter i Norge: Midgardsormen. Avløpsprosjektet med kostnadsramme på drøyt 1,3 milliarder kroner skal fullføres i løpet av første halvår 2014 – og er i rute.

Renere vann i Bjørvika og Akerselva

– Midgardsormen er et viktig prosjekt for Oslo kommune som moderniserer avløpssystemet i indre by og betjene den nye bydelen Bjørvika med avløpsanlegg. Samtidig er prosjektet blant Oslo kommunes viktigste miljøtiltak, sier Magnus Olsen, spesialkonsulent II, seksjon strategi og utvikling i kommunen.

Det er fire viktige årsaker til at Midgardsormen nå er under bygging:

 • Rørledningen skal bedre vannkvalitet i nedre del av Akerselva, indre havnebasseng og i Oslofjorden.
 • Håndtere avløp fra bebyggelse i Bjørvika og Sørenga.
 • Gi enklere driftssituasjon med reduserte driftskostnader.
 • Rehabilitere gammelt ledningsnett.
 • Rørledningen starter sentralt i Oslo by, og ender opp ved renseanlegg på Bekkelaget, sier Olsen.

Trenger dyktige fagfolk

Han kan også fortelle at det står flere store prosjekter i kø for vann – og avløpsetaten. Noe som gjør at etaten trenger flere dyktige folk som kan bidra til at Oslos beboere får rent drikkevann og effektiv håndtering av kloakk.

– Vi jobber nå med tidenes storsatsing på avløpssystemene i Oslo. Befolkningsøkningen har «løpt fra» rørnettet, og nå må mye gjøres for å unngå problemer. Behovet for fagfolk innen alle disipliner innen vann og avløp er stort, sier Olsen.

Han legger til at fagfolk med byggeteknisk bakgrunn stiller sterkt.

– Vi er på jakt etter ingeniører, sivilingeniører for å nevne noe. Innen de neste to-tre årene regner vi med at Vann – og avløpsseksjonen i kommunen har 25 flere ansatte enn i dag, sier han.

Utfordrende jobb

Kampen om de beste ingeniørene er stor, noe Olsen vet godt. Men han kan lokke med noen av de mest spennende oppgavene innen logistikk i Norge.

– Vi leverer de «tause tjenestene» som folk ikke legger merke til. Vann og kloakk skal fungere. Når det ikke gjør det, kan deler av et samfunn stoppe helt opp. Det er fascinerende å jobbe med enorme rørprosjekter, og se at vi får det til. Vår seksjon kontrollerer og vedlikeholder et avansert nettverk under beina på Oslo-beboerne. Nyansatte får ta del i noen av de mest spennende miljøprosjektene i Norge de nærmeste årene, sier Olsen.

Skal løse flomproblemet

I tillegg til Midgardsormen jobber Vann- og avløpsetaten for tiden med «Prosjekt overvann». Oslo har over lang tid slitt med at avløpssystemet ikke mestrer kraftig regn. Dermed blir det flom i deler av byen. Nå skal dette problemet forbedres.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kontrollerer og vedlikeholder 1 550 kilometer med vannrør og 2 250 kilometer med avløpsrør.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Midgardsormen:

  Under bakken (dette vil man se fra overflaten som kun ”små” anleggsplasser, der hvor man graver seg ned og har tilgang til ”byggeplassen” under bakken:

 • 1,9 km mikrotunnelering
 • 0,81 km trykking
 • 1,16 km styrt boring
 • 3,0 km tunnelarbeider
 • Åpne grøfter:

 • 2,48 km ”konvensjonell grøfting”