MagAgenda Tag Line

Fra venstre: LISA EMILIE HOVEN (28) holder til i Trondheim. Utdannet sivilingeniør innen bygg- og miljøteknikk, med spesialisering i vann- og miljøteknikk, NTNU. ANETTE STRØMME (31) jobber i Multiconsult Bergen, avdeling for plan og infrastruktur. Utdannelse: Mastergrad i naturvitenskap, Universitet i Bergen. KJETIL STRAND KIHLGREN (25) jobber i Multiconsult, Oslo. Utdannelse: Master i vann- og miljøteknikk, Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås

Ung trio som
bygger landet

av Arvid Steen

Lisa, Anette og Kjetil i Multiconsult er blant den nye generasjonen ingeniører som legger grunnlaget for Norges velstand.

 

De jobber fra hvert sitt kontor i landet, men har likevel mer til felles enn bare samme arbeidsgiver. Som ingeniører danner Kjetil Strand Kihlgren, Anette Strømme og Lisa Emilie Hoven grunnlaget for verdiskaping og velstand i Norge. Som VA-ingeniører bidrar de til at samfunnets viktigste infrastruktur, vann og avløp, fungerer i tillegg til at de jobber med miljøvern i praksis.

- Det gir meg mye å jobbe med noe som gir nytte for seg, i stedet for å bare gjøre papirarbeid på et kontor. Ikke minst får jeg se resultatet av arbeidet mitt i praksis, sier Strand Kihlgren.

Se filmen om et av oppdragene til Multiconsult: her.

Hadde en ingeniørdrøm

Han er relativt ny ved Multiconsults kontor i Oslo, ettersom han ble ansatt i august. At han skulle bli ingeniør, fant 25-åringen derimot ut tidlig.

- Hvilken retning jeg skulle ta som ingeniør var jeg derimot ikke sikker på til å begynne med. Etter å ha lest en brosjyre om Universitetet for miljø- og biovitenskap, syntes jeg vann- og miljøteknikk virket interessant både når det gjaldt fag og miljøaspekt, sier Kihlgren.

- Som ingeniør kan man gjerne starte på én linje og bytte etter hvert som man finner ut hva man liker best. For min del traff jeg blink på første forsøk, sier han.

Så langt har Kihlgren blant annet jobbet med å planlegge stikkrenner langs E6 for håndtering av overvann.

Les mer på hjemmesiden til Multiconsult.

Planlegger for miljøet

Anette Strømme har på sin side jobbet i selskapet i rundt et år. Med en utdanning med utgangspunkt i biologi, og jobberfaring fra vann- og avløp i Bergen kommune, fikk hun tilbud om jobb i Multiconsults kontor i Bergen.

- Her får jeg utfordre meg selv, samtidig som jeg jobber med veldig mye forskjellig. Naturmangfold og miljøutredninger er to tema som går igjen i arbeidshverdagen min, forklarer hun.

I arbeidet liker hun spesielt godt å jobbe med håndtering av overvann.

- Et eksempel er når en vei planlegges og man må finne løsninger for hvordan overvannet skal håndteres. Da må man gjøre utredninger for boligfelt og anlegg for å finne de beste løsningene, sier Strømme.

Får bekken til overflaten

Lisa Emilie Hoven jobber fra Multiconsults kontor i Trondheim. For henne var det å jobbe med vann noe hun ønsket fra tidlig av.

- Vann er vår viktigste ressurs for fremtiden, og det er et spennende felt å jobbe med. I selskapet så jeg store muligheter for å jobbe med mitt eget fagfelt, sier Hoven, som er inne i sitt andre år i selskapet.

I likhet med Strømmen og Kihlgren er overvannshåndtering en problemstilling som Hoven engasjerer seg i. Klimaendringer med mer regn og mer intense regnbyer krever nye løsninger i fremtiden.

- Det er spennende å lage løsninger som ikke bare er bra teknisk, men som også kan være estisk flotte løsninger. Samtidig er det en god tanke at arbeidet jeg gjør bidrar til bymiljøet, sier hun.

- Akkurat nå jobber jeg med et prosjekt som går ut på åpne bekk som på 50-60-tallet ble lagt i rør. Nå skal den opp til overflaten og bli synlig gjennom byen. Det byr på mange utfordringer, ettersom bekken går gjennom et boligområde, en skolegård og et næringsområde. Mange har meninger om prosjekter, noe som gjør det ekstra moro, sier 28-åringen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multiconsult

  • Multiconsult er med over 1500 medarbeidere et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering.
  • Deres samlede kompetanse spenner over et bredt spekter av fagfelt og gjør Multiconsult i stand til å ta totalansvar for komplekse prosjekter innen olje og gass, bygg og eiendom, industri, samferdsel og infrastruktur, energi og miljø.