MagAgenda Tag Line

Levanger kommune har nylig ferdigstilt første del av tomtearbeidet ved Kjørstadmarka, og har nå tatt fatt på del to. Her er Marit Glæstad Sølvberg på området ved første byggetrinn.

Former fremtidens Levanger

av Janne G. Sørgulen

Hver gang et hus bygges i Levanger kommune, har VA-avdelingen gjort det viktige grunnarbeidet som sørger for vann i springen. – Å ta del i samfunnsutviklingen på denne måten er spennende, sier Marit Glæstad Sølvberg.

 

Som fagansvarlig innen tomteforvaltning i kommunen vet Sølvberg hvor viktig arbeidet til vann- og avløpavdelingen er i forkant av et tomte- og boligprosjekt.

– Kommunen utvikler tomter der vi, eller det private næringslivet, senere kan bygge boliger. Dette arbeidet tar mye tid: Fra vi kjøper området fra en grunneier til noen flytter inn i huset, kan det fort gå mellom fire og fem år, sier Sølvberg.

For øyeblikket jobber kommunen med to store boligprosjekter. I andre del av utbyggingen av Kjøstadmarka skal det bygges 260 boenheter, og ved Holåsen blir det trolig rundt 140 boliger.

– Planlegger eget nærmiljø

Før tomtene kan selges videre må kommunen blant annet legge til rette for vann- og avløp, finne ut hvor veier skal gå i nærheten av boligfeltene, hvor lekeplasser og grøntområder skal plasseres. Til planprogram og konsekvensutredning for kommunen også hjelp fra konsulenter.

– Når vi legger til rette for nye boliger, er vi også med på å forme samfunnet rundt oss. Det er utrolig spennende å prøve å se ti år frem i tid og planlegge hvordan nærmiljøet skal utvikle seg, sier Sølvberg.

Besøk Levanger kommune på Facebook

Fikk nyttig student-hjelp

Et annet scenario kommunen må være forberedt på er å ha en løsning for nødvannforsyning. Helt siden 2007 har de derfor, i samarbeid med Verdal kommune, lagt en vannledning over kommunegrensene.

– Her fikk vi hjelp av to studenter fra Høgskolen i Trøndelag. De brukte en datamodell for å simulere ulike vannmengder og trykk, som igjen gjør at vi finner ut hvordan vi skal dimensjonere vannpumpene i prosjektet, forklarer overingeniør for vann og avløp, Bjørn Sandvik.

dvannforsyning. Helt siden 2007 har de derfor, i samarbeid med Verdal kommune, lagt en vannledning over kommunegrensene.

I 2014 skal ledningene kobles sammen. Bakgrunnen er et gjensidig behov for nødvannforsyning, og et krav fra Mattilsynet.

Liker utfordringer

Det har vært mange utfordringer i prosjektet med å strekke ledning frem til Verdal.

Overingeniør Bjørn Sandvik ved vannledningen som legges mellom Levanger og Verdal.

– Mye tid har gått med på å tenke ut alternative traseer for hvor vannledningen skal strekkes, blant annet fordi den går over et område med kvikkleire, forklarer Sandvik. Utfordringer i arbeidet setter han derimot bare pris på.

– Det er interessant når et prosjekt gir oss noe å bryne oss på. Jeg har jobbet 20 år innenfor denne bransjen, så da er det bra at ikke alle dager er like, konkluderer han.