MagAgenda Tag Line

Økolog Sondre Eikås og doktor-ingeniør Torgeir Saltnes i Hias IKS

Kloakkforskerne

av Arvid Steen

Livet slik vi kjenner det er umulig uten fosfor. Sondre og Torgeir i Hias IKS forsker på hvordan fosfor fra avløpsvann kan komme blant annet landbruket til nytte.

 

Du tenker kanskje at avløpsvann ikke kan brukes til noe? Da tar du grundig feil. I avløpsvannet, som vi alle er med på å produsere, finner du mye fosfor. Et grunnstoff som er viktig for alt levende liv. Via forskning har økolog Sondre Eikås og doktor-ingeniør Torgeir Saltnes i Hias IKS funnet ut hvordan fosfor i avløpsvann kan utnyttes maksimalt.

Vil bli kjemikaliefri

– Med utgangspunkt i den tanken bestemte vi oss for å bygge et pilotanlegg i mindre skala for å finne nye muligheter, forklarer Eikås. Prosjektet tok også sikte på å bruke mindre kjemikalier i rensingen av kloakk og gjøre mer fosfor tilgjengelig for plantevekster.

Pilotanlegget

– Fosforet som i dag blir skilt ut er bundet til kjemikalier i renseprosessen, noe som gjør fosforet mindre tilgjengelig for plantevekst når det legges ut på jordet. Når vi nå har funnet ut hvordan vi kan ta ut fosfor i en biologisk prosess, blir grunnstoffet bedre utnyttet av planter, forklarer Saltnes.

«Kveler organismene»

Den biologiske prosessen baserer seg på bakterier som finnes naturlig i vannet og som spiser blant annet halvparten av fosforet i avløpsvannet. I disse dager får noen av disse bakteriene spesialbehandling i testanlegget i Stange.

– Vi prøver nå ut ulike bakterier som oppfører seg slik at når de får lite luft, slipper de fosforet. Når de så får mye luft igjen, tar de opp mye mer fosfor, sier Saltnes.

Videreutvikler metoden

Allerede nå er duoen på god vei til målet de hadde om å utnytte fosforet bedre. Prosjektet tar sikte på å være ferdig innen sommeren 2013. Resultatet av forskningen overføres da til et avløpsanlegg i fullskala.

– Denne prosessen er ikke ny, og brukes ved noen få anlegg i Norge. Den har ikke blitt regnet som et godt alternativ, men resultatene vi har så langt, viser at vår metode kan være et aktuelt alternativ, sier Saltnes.

Samfunnsnyttig arbeid

Som tidligere trainee i Hias, og nå fulltidsansatt, har Eikås deltatt i dette og flere andre spennende prosjekter.

– Som trainee fikk jeg mye støtte og ansvar. Ikke minst følte jeg at ideene mine ble lyttet til og tatt tak i. At jobben jeg gjør også er nyttig for samfunnet, er positivt og viktig for meg.

Les mer på www.hias.no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hias IKS

  • Er eid av fire kommuner: Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.
  • Har vannforsyning, avløpsrensing og håndtering av husholdningsavfall som virksomhetsområder.
  • Har vært lærebedrift i mange tiår.
  • Har 89 ansatte og et bredt sammensatt fagmiljø med høy kompetanse.
  • Er opptatt av forskning og nyutvikling.
  • Er medlem av Trainee Innlandet og har rekruttert flere medarbeidere gjennom ordningen.
  • Besøk Hias IKS på Facebook