MagAgenda Tag Line

Det nye vannrenseanlegget i Harstad kommune er et av Norges mest avanserte. Foto: Harstad kommune

Norges mest moderne innen vann- og avløp

av Arvid Steen

Harstad kommune har et av Norges mest moderne vannbehandlingsanlegg. Det hjelper på når kommunen leter etter flere fagfolk som kan passe på de 25 000 harstadværingene.

 

– Det kan virke som en selvfølgelighet for folk at rent vann kommer ut av springen, og at all kloakk transporteres bort uten at noen merker det. Det er viktig at vi får gjort brukerne av disse tjenestene klar over at det står faglig dyktige kommunale arbeidstakere bak dette.

– I Harstad sørger vann- og avløpsetaten for drift og vedlikehold av anlegg som er verdt nærmere to milliarder kroner, sier leder for drifts- og utbyggingstjenester i kommunen, Svein- Arne Johansen.

Lar vannet ta solarium

Sommeren 2012 stod Harstads nye vannbehandlingsanlegg klart. Det var en etterlengtet fornying, siden gamle anlegget ble bygget i 1968. Det nye anlegget behandler vannet ved tilsetting av fellingskjemikalier og siling gjennom 3-medie sandfilter. Det sluttbehandles så med UV-stråler, forteller Johansen.

– Ved det forrige anlegget ble det bare brukt en mikrosil på råvannet og deretter tilsatt klor.

I motsetning til du og jeg som blir brunere når vi legger oss i solarium, blir altså vannet desinfisert når det behandles med UV-stråler.

Les mer på www.harstad.kommune.no

Parasittfritt

Det nye anlegget bygget kom på plass ikke bare fordi det forrige var utdatert, men også for å løse problemet med et stadig dårligere råvann som trengte mer behandling.

– Vi ville unngå en gjentakelse av historien i Bergen, der de fikk parasitter i drikkevannet, samtidig som vi så en tendens til at fargetallet på vannet var høyt, forteller, Svein Arne Johansen.

Det nye vannbehandlingsanlegget foretar en fargefjerning av vannet noe det gamle anlegget ikke gjorde.

– Reglene tilsier at man maksimalt kan ha et fargetall på 20. Det gamle anlegget leverte vann med fargetall på 16, mens det nye anlegget vårt leverer vann med fargetall på under 1. Vi har med dette tatt hensyn til at det med årene kan komme strengere krav. Vi har bygget et anlegg for fremtiden, sier Johansen.

Trenger flere fagfolk

Vann – og avløpssjefen er på jakt etter flere dyktige ansatte i tiden som kommer. Kommunen har nok å gjøre, forteller han.

– Å jobbe med å forbedre miljøet, og samtidig jobbe med det siste innen moderne vannrenseteknologi er en fin kombinasjon for ingeniører som har lyst på spennende utfordringer og en variert arbeidsdag. I tillegg er vi på jakt etter dyktige fagarbeidere som skal jobbe direkte på de spennende anleggene våre med drift-- og vedlikeholdstiltak, sier Johansen.

Han legger til at de innad i kommunen er gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

I dag jobber det 25 ansatte med å passe på vann- og avløpsrørene til kommunens 25 000 innbyggere.