MagAgenda Tag Line

 

Norges vannhovedstad søker morgendagens eksperter

av Tore Friestad

Bergen er Europas våteste by, så det er bare naturlig at man her finner landets ledende fagmiljø innen VA-faget. Nå vil de sikre fremtidens kompetanse.

 

– Vi kan tilby en spennende, variert og meningsfull yrkeskarriere med gode utviklingsmuligheter. Bransjen har behov for bevisste, fremtidstenkende og engasjerte ungdommer som vil være med å satse på en miljøvennlig utvikling, sier Magnar Sekse, fagdirektør i Bergen kommune.

Han forteller at klimaendringene som vil føre til mer nedbør fremover, vil utfordre eksisterende system både innen vannforsyning og avløp. Derfor er det behov for litt godt, gammeldags ungdommelig pågangsmot.

Les mer om VA-etaten i Bergen kommune

Rent vann til folk og fjord

– De systemene som ikke vil kunne håndtere den økte belastningen, må bygges om. Dette er bare ett eksempel på at vannbransjen er i stor utvikling. I Bergen har vi gjort veldig stor innsats på både vann og avløp, og investeringene er i milliardklassen, forteller Sekse.

Det gir bergensere mulighet til å bade i byen, og det robuste vannforsyningssystemet garanterer god drikkevannskvalitet til hver eneste bergenser 24 timer i døgnet.

– Vi kan produsere 53 milliarder liter drikkevann i året, noe som gjør oss til Bergens største og viktigste ernæringsmiddel- og miljøbedrift. Det vi gjør innen vann og avløp har stor betydning for alle innbyggere og byen, og det vil være like viktig i årene fremover. All som bor i Bergen skal være sikret trygt og godt drikkevann, påpeker fagdirektøren.

Vann- og avløpsetaten i Bergen er Bergen Vanns største oppdragsgiver. Les mer om dem her.

Globalt og variert

– Vannbransjen er verdensomspennende - alle må ha vann. Jeg har vært så heldig å få reise til andre land, både fjern og nær, og ser at når det gjelder vannhåndtering har vi noe å bidra med. De grunnleggende problemstillingene er veldig like. Det betyr at om en har ønske om det kan man jobbe med vann i Bergen, nasjonalt og internasjonalt, både i Europa og resten av verden, fastslår Sekse.

Fagdirektøren forteller at det er veldig mange yrkesmuligheter innenfor bransjen, og ikke bare jobb i kommunen. Det trengs rådgivere, konsulenter, private bedrifter, ingeniører, utstyrleverandører, og en kan jobbe både statlig, i departementer og i internasjonale organisasjoner.

– VA er et fagområde som spenner vidt, fra det veldig praktiske til det veldig teoretiske. En kan jobbe med planlegging, fysisk ute i felten, eller innen det store forskningsfeltet i bransjen. Så de som er interessert i folks velferd og miljø, har kjempestore muligheter ved å jobbe med vann. Og det er bra betalt, lover han.

– Vårt ønske er at flere unge skal bite tennene sammen og komme over barrierene for å få riktig grunnutdannelse. Ikke alle kan ta ingeniørutdannelse og jobbe i oljen, men en god utdannelse gir store muligheter, blant annet i VA-bransjen i Norges vannhovedstad, sier Sekse.

Les mer på www.bergenvann.no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vann- og avløpsvirksomheten i Bergen kommune

 • Leverer tjenester til 250 000 bergensere
 • Budsjett 2012: 650 mill. kr.
 • 6 vannbehandlingsanlegg
 • 36 mill. m³ drikkevann per år
 • 912 km vannledning/-tunneler
 • 79 vannpumpestasjoner
 • 30 rentvannsbasseng
 • 20 avløpsrenseanlegg,
  6 større og 14 mindre
 • 1185 km avløpsledning/-tunnel
 • 152 avløpspumpestasjoner
 • Vann- og avløpsetaten
  Oppgaver: Planlegging, investering,
  forvaltning, kundeansvar
  Bemanning: ca. 80 personer

  Bergen Vann KF
  Oppgaver: Drift og vedlikehold
  Bemanning: ca. 140 personer
  www.bergenvann.no

  Besøk Bergen kommune på Facebook