MagAgenda Tag Line

Alger kan bli supermat for fisk og mennesker

av Arvid Steen

Et unikt algeprosjekt i regi av forskningsinstituttet Uni Research fra Bergen kan revolusjonere måten oppdrettsfisk og mennesker tar til seg Omega-3 på i framtiden.

 

Uni Research har gjort bioteknologi til et satsingsområde. Målet er å koble industriens behov med forskning. Forskere fra hele verden er spent på om Uni Research fra Bergen nå er på rett vei for å gjøre alger og mikroorganismer fra havet om til «grønt Omega-3-gull». Helsekost til mennesker og råstoff til fôr for oppdrettsfisk er målet.

Putt en alge på tanken

– Det kommer kanskje overraskende på mange, men vi har så vidt kommet i gang med forskningen på hvordan vi kan omdanne alger og tunikater til verdifulle produkter innen flere bruksområder som mat, fôr, helsekost, medisiner og drivstoff. I tillegg ser Uni på hvordan unike enzymer fra mikroorganismer i dyphavet kan brukes til å omdanne disse råstoffene til blant annet drivstoff til biler, sier administrerende direktør i Uni Research, Arne Sivert Svindland.

Det er alger som er primærprodusenten av all omega-3 i havet. På Mongstad deltar Uni Research i et prosjekt hvor CO2 som fanges inn, skal brukes til å dyrke alger i industriell skala.

Først i Norge – unik i verden

Fotosyntese er naturens eget karbonfangstsystem, og slik er fotosyntetiserende alger havets regnskog. I neste omgang brukes algene til å lage fiskefôr rikt på omega-3, og dermed bidra til økt norsk matproduksjon i takt med næringens vekst. Et testanlegg på Mongstad skal se nærmere på muligheten for å utvikle stor industriell produksjon av alger for ulike bruksområder, sier Svindland.

Han understreker at, som med all forskning, ting tar tid. Han tror ikke vi vil se en industriell storproduksjon av alger før tidligst 2018.

Enorme ressurser

– Bioteknologi er en forutsetning for å utnytte viktige deler av de enorme ressursene i havet. Bergen har et stort og høykompetent miljø, og kan bli et internasjonalt tyngdepunkt for utvikling av denne ressursen, sier Svindland.

Industriell produksjon av alger vil redde en oppdrettsnæring som sliter med at oppdrettslaks har for lite omega 3 til bruk i fôrproduksjon. – I dag får oppdrettslaksen omega-3 fra fiskeolje basert på fangst i Sør-Amerika, hvor produksjonen har nådd sitt maksimum. Slik bruk av fiskeolje er sløsing med ressurser og et miljøproblem for bransjen, sier Svindland.

Flere av de største aktørene innen oppdrett følger godt med, og samarbeider med forskningsinstituttet for å hjelpe dem på veien til industriell produksjon av alger som en alternativ kilde til omega-3.

Tenke nytt og smart

Svindland legger til at man må tenke nytt innen anvendt bioteknologi. Samfunnet har ikke noe valg.

– Vi ønsker å bidra til miljøvennlig næringsvirksomhet og å sette fart på den moderne bioøkonomien. Både EU og OECD uttaler at verdens store utfordringer må løses ved å utvikle en ny bioøkonomi ved å ta i bruk bioteknologi på smartere måter og på flere felt enn før. Medisin og legemiddelindustri er allerede storforbrukere av bioteknologi. Nå kommer algene etter. Forhåpentligvis kan vi kalle dem for «det grønne Omega-3-gullet» om noe år. Det er i alle fall vårt mål i Uni Research, forteller Svindland entusiastisk.