MagAgenda Tag Line

Bionæringens ørsmå hjelpere

av Kristian Ryland

Fremtiden er fornybar, blir det sagt. Bruk av riktige enzymer kan utløse potensialet for biomasse som energibærer. Ledende forskning ved UMB på Ås møter nå internasjonal interesse.

 

– Forskergruppen her hos oss har oppdaget en helt ny type enzym. Enzymet hjelper til i nedbryting av cellulose og andre ”sterke” sukkerpolymerer i biomasse, slik som kitin i rekeskall.  Vi har fått dette til å virke, slik at enzymatisk nedbryting går veldig mye fortere, sier professor Vincent Eijsink ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Professor Svein J. Horn ser på dampende varm biomasse.

Enzymer finnes i alle levende celler og setter cellene i stand til å utføre og regulere kjemiske reaksjoner som er nødvendige for cellens livsprosesser. Enzymer fungerer med andre ord som en katalysator, som får kjemiske reaksjoner til i skje. Man har lenge vært på jakt etter enzymer som kan benyttes industrielt.

De nye framstillingsteknikkene fra forskerne ved UMB gjør at effektiviteten i produksjonen av biodrivstoff blir langt bedre enn tidligere.

Revolusjon innen bioenergi

– Bruk av disse enzymene kan redde viktige naturressurser ved at det går med langt mindre biomasse til å lage biodrivstoff. Morgendagens drivstoff kan komme av skog eller andre vekster det ikke er naturlig å spise, fortsetter Eijsink.

Med naturens egne verktøy skal forskerne skape bærekraftige, miljøvennlige og lønnsomme prosesser. UMB-forskerne mener fremstilling av biodrivstoff kan stå foran et teknologisk sprang.

Professor Vincent Eisjink ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

– Det ligger an til at disse funnene kommer til å revolusjonere teknologien for produksjon av annen generasjons bioenergi. Generelt vil funnene kunne bidra til utvikling av ny teknologi for bedre utnyttelse av all slags biomasse til all slags formål i det som kalles en ”bio-raffineri”, sier professor Eijsink.

Miljøgevinst og konkurransekraft

Forskerne har tatt utgangspunkt i at dagens bio-etanol- produksjon kun har en liten miljøgevinst, og jobber nå i prosjektet NorZymeD, som nylig fikk bevilgning fra Biotek 2021-programmet.  Dette er en av de store, nye satsingene i Norges Forskningsråd. 

– I dette nasjonale forskningsprosjektet samles seks forskningsinstitusjoner og to bedrifter for å utvikle konkurransedyktig enzymteknologi for å utnytte norsk biomasse.  Målet er å øke verdiskapingen i norsk biobasert industri, sier prosjektleder Eijsink.

Nyttig for industrien

Samspillet med industrien, representert ved Marine Bioproducts og Borregaard, vil føre til at nye ideer raskt vil finne veien til industriell evaluering, og forskerne håper å kunne finne nye anvendelsesområder for enzymteknologi til norske forhold.

– Jeg har tro på at vi i løpet av prosjektperioden vil kunne klare å finne effektive enzymer for både landbasert og marin sektor. Lønnsomme grønne prosesser vil bety mye for industrien, mener Eijsink.

Novozymes er en av verdens ledende enzymprodusenter, som nå har kjøpt patentrettigheter av UMB.

– Dette er en bekreftelse på at forskningsresultatene fra UMB høster stor anerkjennelse i forskningskretser, og dessuten har kommersiell interesse for næringslivet, avslutter Vincent Eijsink.