MagAgenda Tag Line

Et seismisk nettverk ble installert i 2005 for å supplere den tverrfaglige overvåkningen av Åkneset. Overvåkningen viser at det er en jevn bevegelse i fjellsiden, med enkelte perioder med høyere bevegelser og seismisk aktivitet i perioder med mye nedbør eller snøsmelting.

Lytter på jordens indre

av Janne G. Sørgulen

Med «geofoner» kan forskningsinstituttet NORSAR registrere katastrofene. Nå utvikler de teknologi som skal bidra til bedre miljø- og samfunnssikkerhet.

 

Mikro-jordskjelv, eller mikroseismiske hendelser, skjer nesten kontinuerlig på naturlig måte ved de fleste av jordens plategrenser og ved ustabile, bratte fjellsider. De kan også forekomme ved utvinning av olje og gass.

Med gode måleverktøy og avanserte dataprogrammer kan NORSAR lage diagrammer som viser utviklingen av mikroseismiske hendelser og eventuelle farer for lekkasjer.

- Ved å lytte på bevegelsene i jorden får vi bedre kontroll over hva som skjer i flere situasjoner. Det gjør at vi kan oppdage faren for lekkasje ved lagring av CO2 eller ved injeksjon av væske for eksempel for økt olje- og gassutvinning, forteller NORSAR-forsker Volker Oye.

Plukket opp tsunamien

NORSARs overvåkning kan bidra til å oppdage små bevegelser i fjellsider før skredet løsner og katastrofen er et faktum. Mest kjent i Norge er Åknes på Sunnmøre der forskerne kontinuerlig overvåker fjellsiden med seismiske instrumenter for å hindre at menneskeliv går tapt om fjellet raser.

- Her bruker vi sensitive geofoner, som du gjerne kan sammenligne med høretelefoner. De oppdager små bevegelser eller trykkendringer, som ikke er mulig for mennesker å merke. Eksempelvis klarte geofonene i 2004 å plukke opp rystelser som stammet fra tsunamien i det indiske hav, forklarer Oye.

Les mer om overvåkningen i Åknes her

Unngår underjordiske lekkasjer

Utvinning fra, eller lagring i, underjordiske reservoarer representerer store utfordringer både når det gjelder befolkning og miljø.

- Industriell produksjon av energi fra underjordsanlegg er økende i et globalt perspektiv. For å skape lokalbefolkningens tillit til at slik virksomheten foregår på en trygg måte, er det nødvendig å overvåke og dokumentere, sier seismologen.

Lagring i underjordiske reservoarer er aktuelt for drivstoff, CO2 og miljøfarlig avfall. Integriteten for slike lagre må sikres ved oppfylling og drift på samme måte som ved utvinning.

Utvikler programvare for automatisk analyse

Forskningsinstitusjonen NORSAR på Kjeller har vært engasjert i mikroseismikk siden 2001. Dette har satt dem i stand til å lage konseptet FrackTrack, som analyserer hva som skjer under bakken når olje- eller gass utvinnes.

- FrackTrack gjør det mulig for oss å analysere om sprekker som oppstår under utvinning oppstår der man ønsker det, om de utvikler seg som planlagt, eller om de nærmer seg grunnvannsreservoarer eller andre sensitive områder, sier Oye.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORSAR

  • NORSAR er et ikke-kommersielt, internasjonalt anerkjent og uavhengig forskningsinstitutt.
  • Gjennomfører forskning og utvikling innen seismologi og seismisk programvare. Arbeidet skal være til nytte for samfunnet og utviklingen av fagområdet.
  • Skal fungere som norsk, nasjonalt datasenter for den kjernefysiske prøvestansavtalen. Fra 1968 har de spesialisert seg innen seismisk teknologi for overvåkning av kjernefysiske prøvesprengninger.
  • Les mer om NORSAR på hjemmesiden deres.