MagAgenda Tag Line

NOKUT skal sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning, slik at samfunnet har tillit til at utdanningskvaliteten ved lærestedene er god.

Utdanning for arbeidsliv: Hvordan skaffe kandidater med god kvalitet og høy relevans?

av Tore Friestad

NOKUT-konferansene er en møteplass for personer med interesse for kvalitet og kvalitetsutvikling innen fagskoleutdanning, høyere utdanning og godkjenning av utenlandsk utdanning. Vanligvis deler vi disse feltene inn i tre konferanser, men i 2013 slår vi sammen alle til én.

 

NOKUT er 10 år i 2013, noe vi ønsker å markere med ulike arrangementer knyttet opp mot temaene utdanningskvalitet og arbeidslivets behov.

NOKUT inviterer til jubileumskonferanse 7. og 8. november i Oslo.

  • Hvilken kompetanse trenger Norge?
  • Er samarbeidet og dialogen mellom læresteder og arbeidslivet godt nok?
  • Hvilke utfordringer møter lærestedene i en stadig mer digitalisert verden, og greier de å være innovative og fornye seg i takt med endrede krav?
  • Hvor har kvalitetsreformen ført oss, og hvor går veien videre?

Kunnskapsministeren åpner konferansen. Innledere er Peter Baur fra Europakommisjonen, NHO-leder Kristin Skogen Lund, Spekters direktør Anne-Kari Bratten og LO–leder Gerd Kristiansen. I tillegg kommer det flere myndighetspersoner og representanter for utdanningsinstitusjonene.

Påmeldingsfrist er tirsdag 1. oktober 2013 Les mer om konferansen og meld deg på her: www.nokut.no/jubileumskonferansen-2013

Vel møtt til årets viktigste utdanningskonferanse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOKUT

  • NOKUT er tilsynsmyndighet for utdanninger ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler. Vi fører tilsyn med rundt 4000 utdanningstilbud ved 190 læresteder. NOKUT gjennomfører også utredninger, analyser og evalueringer og tilrettelegger informasjon om utdanningskvalitet.
  • NOKUT er godkjenningsmyndighet for utenlandsk høyere utdanning. Vi mottar årlig over 5000 søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning. Som kompetansesenter for utenlandsk utdanning gir vi råd og informerer om utenlandske utdanninger og de norske godkjenningsordningene.
  • NOKUT er også ansvarlige for Senter for fremragende utdanning, den nasjonale studentundersøkelsen og NOKUT-portalen. Vi arrangerer konferanser og seminarer for å rette oppmerksomheten mot kvalitet og kvalitetsutvikling innen høyere utdanning, godkjenning av utenlandsk utdanning og fagskoleutdanning.
  • NOKUT skal bidra til at personer med utenlandsk utdanning får vurdert denne i forhold til norsk utdanning. Vi skal også bidra til at arbeidsgivere og læresteder får informasjon om utenlandsk kompetanse.