MagAgenda Tag Line

Sleipner jacket plattform med "bøtte"-fundamenter.

Innovativ metodeutvikler i 60 år

av Arvid Steen

I løpet av de siste 60 årene har Norges Geotekniske Institutt (NGI) spart internasjonal offshoreindustri for milliardbeløp og bidratt til løsninger som gjør ditt liv tryggere.

 

– Vi har gjennom 60 år har bidratt til at forskningsresultater er satt ut i livet på mange arenaer. Det er vi stolte av, og det skal vi fortsette med for full styrke de neste årene, sier administrerende direktør, Lars Andresen.

Oppdragene til NGI fordeler seg innenfor markedsområdene offshore energi, naturfare, miljøteknologi og bygg, anlegg og samferdsel.

Bygget opp et godt rykte over 60 år

Lars Andresen, kan fortelle at gjennom de siste 60 årene har NGI fått et rennomme som en ledende aktør innen forskning og rådgivning innen geofagene.

– Vi finner unike og innovative løsninger, og omsetter dem i praksis slik at enhver problemstilling blir løst på den best mulige måte for oppdragsgiver, miljø og mennesker. Vi har tradisjon for å forenkle det komplekse og skape banebrytende løsninger. Det holder ikke bare å være god i Norge; man må også vise til resultater på den internasjonale arena, sier Andresen.

Han legger til:

– Vi er på mange måter en brobygger og pådriver for å få forskningen ut i hverdagen. Det være seg å bidra med kunnskap og teknologi til offshorebransjen, eller å skape løsninger for livreddende skredsikring.

Lars Andresen, NGIs administrerende direktør

Tjener penger på kloke råd

NGIs oppdragsgivere er både næringsliv og myndigheter. Andresen forteller at NGI er en stiftelse, og 93 prosent av inntektene kommer fra oppdragsbasert forskning og rådgiving.

NGI har fire markedsområder de konsentrerer seg om:

  1. Offshore energi: NGI ligger blant de fremste internasjonalt når det gjelder løsninger til offshoreindustrien. Blant annet har de vært med å utvikle sugeanker for rigger og plattformer, samt gravitasjonsbaserte fundamenter for Nordsjøen og arktiske strøk. De har et tett samarbeid med bransjens største aktører.
  2. Naturfare: NGI har utviklet løsninger for detaljert varsling av snøskred. Dette er forskning som blant annet bidrar til å redde liv, og sikre Bergensbanen. Varslingssystemene brukes av veimyndigheter, kraftselskaper og et stort antall kommuner.
  3. Miljøteknologi: Har levert løsninger i samarbeid med industrien som kan rense forurenset sjøbunn i fjorder og havner. Brukere her er KLIF (Klima og forurensingsdirektoratet) og havnemyndigheter.
  4. Bygg, anlegg og samferdsel: NGI har tatt initiativ og ledet arbeidet med å få på plass et felles prosjekteringsverktøy for geoteknikkbransjen i Norge og Sverige. Verktøyet brukes blant annet ved fundamentering av vei og jernbane. Statens Vegvesen og Jernbaneverket er storkunder som bruker verktøyet.

– Etterspørselen etter kunnskap er høy. På den arenaen skal vi styrke oss ytterligere i årene som kommer, konkluderer administrerende direktør Andresen.