MagAgenda Tag Line

Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet

Kunnskap er fremtidens valuta

av Anne Kjersti Fahlvik

Ulstein Group er kjent for skipsdesign og skipsbygging i en internasjonal bransje der konkurransekraft er valutaen. Bedriften tenker nå nytt om skipsbroen, hvor brukernes behov og markedsaspekt står sentralt. Forskningsrådet støtter det kreative partnerskapet mellom Ulstein, forskere og designere.

 

I Norge investeres det godt i forskning fra det offentlige og i næringslivet. Bedriftene har de siste ti år økt sine investeringer i forskning. Det samme gjelder offentlige investeringer. Likevel er forskningsintensiteten lavere enn den politiske ambisjonen om tre prosent av BNP – den ligger i dag på rundt 1,7 prosent. Det er kjent at forskning kaster av seg for samfunn og for bedrifter. Derfor jobber vi i Forskningsrådet for at næringslivet og myndighetene ser verdien i økt forskningsinnsats.

OECD og EU påpeker at Norge har mange gode forskere og at vi har «åpne, attraktive og gode forskingssystem». Men det investeres for lite i forskning gitt vår velstand - og betraktelig mindre enn i sammenlignbare land. Samfunnet og næringen får for lite igjen for forskningen. Grunnen er at vi utvikler for få nye produkter og tjenester og er for lite opptatt av patentering og design. I tillegg er det lite samspill mellom forskere og bedrifter. Forskningsrådet er enig i analysen, men det er behov for å nyansere bildet.

Kunnskapsintensive, sterke norske næringsområder som olje/gass, energi, sjømat, og maritim sektor forsker mer. Disse næringene er internasjonalt konkurransekraftig og kjennetegnes ved et tett samarbeid mellom forskere, bedrifter, myndigheter, virkemiddelaktører og finansmiljøer. Patentering, design, utdanning og kompetanseutvikling er avgjørende for deres langsiktige kunnskapsutvikling og verdiskaping.

Mye er bra – men OECD og EU har likevel rett i sine analyser. Vi må spille på våre styrker og jobbe med svakhetene for å bygge kunnskap. Større deler av det norske forskningssystemet bør inngå partnerskap med norske gründere, bedrifter og offentlig aktører. Forskningsrådet vil gjerne bidra til kreative samarbeidsprosjekt som kaster av seg for samfunn, bedrifter og en bærekraftig fremtid.