MagAgenda Tag Line

Bjørn Arne Skogstad til venstre er programleder for Norwegian Centres of Expertise (NCE) som retter seg mot modne og dynamiske næringsklynger med potensial for å utvikle en sterk global posisjon.Jon Kveine til høyre leder Agenda-programmet i Innovasjon Norge - et tilbud til klynger som er i en tidlig utviklingsfase og som har gode muligheter for å forsterke innovasjonssamarbeidet.

Næringsklynger stimulerer til økt forskningsinnsats

av Geir Dahle

Tettere samarbeid mellom ledende forskningsmiljøer og innovative næringsklynger gjør norske bedrifter bedre rustet i en tøff konkurransesituasjon internasjonalt.

 

– For å sikre, og aller helst forsterke, den gode posisjonen viktige deler av norsk næringsliv har, er det nødvendig med stadig raskere og mer radikal innovasjon. I det globale konkurranseevne-racet er det avgjørende at næringsbasert forskning øker i omfang og betydning, sier Bjørn Arne Skogstad og Jon Kveine i Innovasjon Norge.


Forskning høyt på dagsorden

De to leder hvert sitt klyngeutviklingsprogram – NCE og Arena. Programmene har til sammen førti livskraftige næringsklynger i sin portefølje, og bedrifter som er med i programmenes klyngeprosjekter samarbeider i dag både hyppig og tett på områder som kompetanseutvikling, innovasjon og forskning og utdanning.

– Det er viktig for Norges fremtidige konkurransekraft at våre ledende klynger lykkes med å utvikle klyngens FoUI-kapasitet i partnerskap med verdensledende miljøer nasjonalt og internasjonalt. En sterk FoUI-kapasitet i klyngen er et viktig bidrag for at ledende teknologibedrifter investerer videre i sin region, sier Bjørn Arne Skogstad.

Forskning står høyt på dagsorden hos NCE-klyngene og flere av Arena-klyngene. Gjennom godt samarbeid med Norges forskningsråd, som også er blant eierne til klyngeprogrammene, kan klyngens bedrifter benytte seg av virkemiddelapparatets støtte.

Grenseløs kunnskap

- I Arena-programmet ser vi ofte at klyngene i utgangspunktet ikke har noen tradisjon for å samarbeide med forsknings- og utdanningsmiljøer. De har så å si levd i hver sine atskilte verdener, selv om de befinner seg i samme geografiske nærområde. Det er både gledelig og imponerende å oppleve hvordan dette kan forandre seg radikalt i løpet av et par år som Arena-prosjekt, sier Jon Kveine.

Når klyngene og bedriftene som deltar skal hente kunnskap de trenger i sin virksomhet må en gå til kildene, uansett hvor i verden de måtte befinne seg.

- Vi begynner etter hvert å få mange spennende eksempler på at klyngene knytter seg til de verdensledende forsknings- og kunnskapsmiljøene. Slike allianser vil det komme flere av i årene fremover, tror Skogstad og Kveine.

Samarbeid gir gjensidige gevinster

Bedriftene og klyngene samarbeider med forsknings- og kunnskapsmiljøer fordi de trenger ny kunnskap, ikke minst for å kunne overleve i en tøff konkurransesituasjon internasjonalt.

- I denne sammenheng opptrer de som krevende kunder for kunnskapsleverandørene, noe som nok har vært opplevd som litt uvant for akademia. Men de regionale utdannings- og forskningsinstitusjonene har imidlertid vært raske til å innse at dette kan gi betydelig synergi. Sett fra de regionale klyngene er det nå avgjørende at denne satsingen understøttes på en slik måte at den både styrker den regionale FoUI kapasiteten, og bygger bro mellom de tunge næringsmiljøene og nasjonale og internasjonale FoUI institusjoner, sier de to programlederne i Innovasjon Norge.