MagAgenda Tag Line

Mobilisering av FoU-samarbeid

av Hilde Windheim

Med fokus på samarbeid på tvers av organisasjoner har en rekke innovasjonsaktører i Midt-Norge klart å utmerke seg innen innovasjon og forskning.

 

Steinkjer-regionen er igjen satt på kartet og har klart å etablere seg som en attraktiv samarbeidspartner for bedrifter og forskningsinstitusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

  • Klyngesatsning har stått sentralt i utviklingsarbeidet i Trøndelag. Det startet med Arena-klynger på Vind Energi og Havbruk, og i 2011 fikk man finansiering på klynger innen Vannteknologi og Framtidens energisystemer, sier Ivar Blikø i Arena Smart Grid Services.
  • Nærheten til tunge forskningsmiljøer ved NTNU og SINTEF bærer nå frukter i form av en rekke FoU-prosjekter blant klyngebedriftene og i samarbeid med bedrifter nasjonalt og internasjonalt.

Nøkkelen for å lykkes med innovasjon

– Godt samarbeid er avgjørende for å lykkes med innovasjoner. Et knep som har gitt stor effekt for Arena Smart Grid Services er at en rekke innovasjonsaktører på Steinkjer møtes til felles lunsj – Arena lunsj. Her utveksles kunnskap, erfaring og ideer til prosjektinitiativer.

I samarbeid med initiativtaker Nextcom søkte 12 bedrifter Arenaprogrammet, som er et partnerskap mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

  • Det unike og interessante med arbeidet er prosessen hvor bedriftene i Arena Smart Grid Services bidrar til nye prosjekter og tjenester som så testes ut av Demo Steinkjer i det virkelige liv. Demo Steinkjer med sin ”Living Lab” har fått internasjonal oppmerksomhet, og FoU partnere fra Italia, Spania, Finland og Estland, forteller Erik Hatling fra NTE.

Klyngeutviklingen

Arenaprosjektet har 70 medlemsbedrifter og har som mål å generere 100 nye utviklingsprosjekter og 10 nye bedrifter. Klyngen er allerede halvvegs i å nå disse ambisiøse målene.

Håvard Melbo forteller at Kunnskapsparken AS ser store muligheter for smartgridrelatert forretningsutvikling, både for nye og eksisterende virksomheter, og at dette vil prioriteres framover.

  • En stor del av æren for at Steinkjerregionen har lykkes gis til det gode samarbeidet og den positive drivkraft en har hos utviklingsaktørene i Steinkjerregionen, avslutter Blikø..

Disse er i hovedsak:

Steinkjer Næringsselskap AS

Steinkjer Næringsforum

Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Steinkjer Kommune

NTE/Demo Steinkjer

Kunnskapsparken Nord Trøndelag

Fra oppstartsmøtet på EU-prosjektet som fokuserer på Living Lab – Demo Steinkjer

EU-prosjekter

Bilde er fra oppstartsmøtet på EU-prosjektet eGotham som ble avholdt i Steinkjer. De utenlandske partnerne fra Italia, Spania, Finland og Estland ville gjøre seg kjent med det som kalles ”Living Lab” – Demo Steinkjer hvor nyutviklede løsninger og systemer kan testes ut blant folk flest og under operativ drift i et energisystem. Dette prosjektet og EU-prosjektet i3RES skal utvikle nye billigere og effektive styringssystemer for styring av elektriske systemer. En viktig del av prosjektet blir da uttestingen i reelle omgivelser.