MagAgenda Tag Line

- Forsvarets forskningsinstitutt har et av verdens fremste miljøer innen terrorismeforskning, og et tett samarbeid med EU på samfunnssikkerhet. Det er spennende framtidsutsikter for forsvarsforskningen, sier administrerende direktør John-Mikal Størdal.

Suksessrikt trekantsamarbeid

av Henning Andre Søgaard

- Trekantsamarbeidet med Forsvaret og forsvarsindustrien er en viktig årsak til vår suksess, sier John-Mikal Størdal, administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

 

Helt siden etableringen i 1946, har FFI på Kjeller og i Horten vært forsvarssektorens sentrale fagmiljø for teknisk og naturvitenskapelig forskning og utvikling. Siden 2004 har forsvarsindustrien mer enn doblet omsetningen - med en eksportandel i 2011 på 38 prosent. FFI-sjefen mener nøkkelen til framgangen ligger i det tette samarbeidet mellom forskning og de operative miljøene.

- Ved FFI får ansatte muligheten til å omsette teoretisk arbeid til praktiske resultater som Forsvaret kan bruke, sier Størdal og utdyper.

- Slik kan dyktige og ambisiøse forskere få prøvd ut arbeidet i den virkelige verden og bidra til å gjøre nytten av operative systemer større. Vi har også et omfattende internasjonalt samarbeid - i Nato, med European Defence Agency, i Norden og med USA, noe som bidrar til å øke nytteverdien ytterligere.

FFI er verdensledende på flere områder. Blant annet ligger FFI-utviklet teknologi i bunnen for hovedvåpenet på Sjøforsvarets nye fregatter og kystkorvetter, Naval Strike Missile. Nå skal dette missilet tilpasses de nye kampflyene F-35, noe som kan resultere i salg verdt milliarder kroner for norske bedrifter.

Det sivile samfunn

Kunnskap og kompetanse opparbeidet for Forsvaret kommer også det sivile samfunnet til gode. Størdal trekker fram forskning på styrking av kjemisk, biologisk, radiologisk og nukleær sikring som et eksempel.

- Vi har også et av verdens fremste miljøer innen terrorismeforskning, og et tett samarbeid med EU på samfunnssikkerhet. Det er spennende framtidsutsikter for forsvarsforskningen, fortsetter Størdal.

Et område, som blir stadig viktigere, er informasjonsteknologi og bruk av ubemannete systemer både til lands, til vanns og i luften med såkalte UAV-er og AUV-er. FFI har utviklet den selvstyrte undervannsfarkosten HUGIN, som kan lage detaljerte bilder av havbunnen ved hjelp av lyd og brukes blant annet til minerydding.

- Vi ser også nye muligheter for å flytte bakkebaserte sensorer opp i rommet med begrenset ressursbruk. Mikrosatellitten AISSat-1, utviklet ved FFI med blant andre Kongsberg-gruppen, Kystverket og Norsk Romsenter, er et eksempel på dette, sier han.

I tråd med EUs strategi

Trekantsamarbeidet ved FFI er i tråd med hvordan EU retter framtidens kunnskaps- og næringspolitikk mot det de kaller kunnskapstriangelet: Utdanning, forskning og innovasjon. - EUs strategi tar inn over seg at Europa ikke lenger kan hevde seg i den globale kostnadskonkurransen, men er nødt til å satse på innovasjonskonkurranse og kunnskapsbasert næringsliv, sier Størdal.