MagAgenda Tag Line

Foto: Einar Aslaksen

- Snakk forskningen opp

På et forskningspolitisk seminar i vinter gav statsminister Jens Stoltenberg klar beskjed: «Vi må alle snakke opp forskningen!». Men mange gjør det stikk motsatte.

 

Beskjeden fra statsministeren er for så vidt en overflødig melding til en leder av Forskerforbundet; mye av min jobb går nettopp ut på å få frem betydningen av forskning og høyere utdanning.

Nylig gjorde derimot en tung samfunnsaktør det motsatte av hva statsministeren oppfordret til; milliardæren Olav Thon nærmest advart unge mot å ta høyere utdanning.

I tillegg lokker antiintellektualisme og angsten for elitisme stadig frem dårlige historier om hvor mye teit det forskes på. Det må vi legge bak oss når kunnskapssamfunnet skal bygges.

Petter Aaslestad, leder Forskerforbundet.
Foto: Erik Norrud

Vil fremheve medlemmene

Som fagforening jobber Forskerforbundet for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor forskning, høyere utdanning og forskningsformidling. For å lykkes i dette arbeidet må vi få frem betydningen av det arbeidet som våre medlemmer bedriver.

Vi har medlemmer rundt om i hele landet på universiteter, offentlige og private høyskoler, museer, samlinger, sykehus, forskningsinstitutter og i etater av ulike slag. Disse over 18 000 medlemmene gjør et avgjørende arbeid for vår fremtid innen velferd, næringsliv og samfunnsutvikling.

Påvirker politikerne

I de siste ukene har jeg hatt gleden av å stifte nærmere bekjentskap med noen av våre 270 lokallag, alt fra Statens Strålevern til Forskningsrådet, Veterinærinstituttet, PRIO, Riksantikvaren, Forsvarets høgskole, for bare å ha nevnt noen ytterst få. Overalt blir jeg slått av den høye kompetansen som våre medlemmer besitter, og som gir avgjørende bidrag til kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og kunnskapsforvaltning.

I forkant av vårens politiske landsmøter har Forskerforbundet gjennom kampanjen «Hjernekraft» i det siste halvåret gitt innspill til programmene til samtlige partier. Forskning har kommet høyere opp på den politiske agendaen, takket være vårt systematiske dialog med politikerne.

Gjennomfører essay-konkurranse

Nå går vi inn i en fase i kampanjen hvor vi løfter frem betydningen av de enkelte kunnskapsarbeidere. Vi har nettopp utlyst en essay-konkurranse hvor medlemmer forteller om ulike sider av sin forsknings- og utviklingsvirksomhet, og dens samfunnsmessige betydning. Juryen, som består av tidligere forskningsminister Tora Aasland, ny leder av Norsk studentorganisasjon Ola Rydje, undertegnede, samt en journalist vil legge stor vekt på bidragenes originalitet og formidlingsglede.

Jeg ser virkelig frem til både å lese bidragene og til å diskutere med de øvrige jurymedlemmene. De beste bidragene vil Forskerforbundet bruke i sitt videre arbeid for å fronte hjernekraftens betydning for samfunnets videre utvikling.

Les mer om essay-konkurransen på forskerforbundet.no

Petter Aaslestad,
leder Forskerforbundet