MagAgenda Tag Line

Norge må vise seg som et attraktivt land for forskere, mener daglig leder i FFA, Gunnar Jordfald

Vi må løpe fortere

av Janne G. Sørgulen

Norge står i dag for omtrent 0,7 prosent av verdens samlede forskning. - Vi må satse mer for å holde følge. Slik det er i dag løper mange langt raskere og med bedre sko enn oss, sier Gunnar Jordfald i FFA.

 

Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA, arbeider for å øke Norges satsing innen innovasjon og forskning.

Gunnar Jordfald, daglig leder i FFA. Foto: Lin Stensrud

- Det koster å være god, og det krever at man ser viktigheten og våger å satse. Forskningsinstituttene tvinges nå til å drive på sparebluss, mens næringslivet er i ferd med å «stivne» i eksisterende marked og produkter. Da stagnerer produktiviteten, sier Jordfald, som er daglig leder i FFA.

Støtten til forskningsinstituttene har økt minimalt de siste årene. Det hemmer instituttenes evne til å være omstillingsagenter for nyskapning og effektivisering.

- Vi ser at flere politiske partier ser ut til å forstå viktigheten av å styrke forskningsmulighetene fremover, og håper at regjeringen vil snu utviklingen, legger han til.

FFA foreslår tiltak

- Det viktigste er at det fokuseres på å mobilisere bredt. Næringslivet må styrkes og det offentlige må satse mer og gi mer midler. Stat og kommune må opparbeide seg praksis slik at de blir flinkere til å utføre egen forskning og utnytte andres, mener Jordfald.

For å klare dette innen offentlig sektor, skisseres tre viktige tiltak:

  1. Det offentlige innkjøpsreglementet må endres, og gi rom for dialog ved formulering av prosjektene.
  2. Offentlig sektor bør gis mandat som er rettet mot forskning og innovasjon.
  3. For å hindre at den enkelte aktør bærer hele risikoen knyttet til et prosjekt alene, bør det etableres et fond for offentlig sektor der de får delfinansiert sine innovative prosjekter.

Økt samarbeid og synliggjøring

- Vi må samarbeide mer nasjonalt og internasjonalt. Norges trygge og gode økonomi muliggjør dette. Vi må vise oss som et attraktivt land for forskere, slik at vi kan hente inn flere toppforskere, sier Jordfald.

Dette er et viktig punkt for FFA, som er opptatt av at forskere må bli flinkere til fortelle hva de driver med.

- Vi oppfordrer våre medlemsinstitutter til å bli mer aktive i regionale og nasjonale media, og til å invitere politikere. Nesten alt vi omgir oss med er det knyttet forskning til. Det være seg smarttelefonen du holder i hånden, klærne du har på deg, møbler og arbeidsverktøy. Jeg arbeider for noe viktig. Det er inspirerende, og gir motivasjon til videre arbeid, fastslår FFA-lederen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFA

  • FFA er en interesseorganisasjon for alle forskningsinstitutter som får basisbevilgning fra Norges forskningsråd
  • Organisasjonen er en underorganisasjon til Abelia og omfatter de teknisk-industrielle instituttene, miljøinstituttene, samfunnsinstituttene, de regionale instituttene og primærnæringsinstituttene.
  • Dette omfatter totalt 50 institutter med ca. 6 500 ansatte og en årlig omsetning på ca. 7,5 mrd. kr.