MagAgenda Tag Line

 

Gjør industrien grønnere

av Janne G. Sørgulen

Gjennom Arena Eyde samarbeider ni store selskaper om en strategisk satsing på bærekraft. Daglig leder Helene Falch Fladmark tror det å tenke nytt er avgjørende for fremtidens Industri-Norge.

 

- Norges fossefall og bruk av fornybar energi til industriproduksjon gjennom over 100 år har gitt oss flere konkurransefortrinn internasjonalt. Nå må vi viderefordele dette «gullet» for å beholde posisjonen, sier daglig leder i Eyde-nettverket, Helene Falch Fladmark.

- Flere av de store prosessindustri-bedriftene på Sørlandet hadde hver for seg et ønske om å ha en mer bærekraftig drift. Med Arena Eyde har vi har gitt dem et felles talerør og fora, sier daglig leder i Eyde-nettverket, Helene Falch Fladmark. Foto: Per Arne Kvamsø

- Medlemsbedriftene våre er alle internasjonale selskaper med eiere som er opptatt av bærekraft og samfunnsansvar. Eierne har i neste rekke kunder som også vektlegger at produktene er produsert miljøvennlig. Derfor må vi forbedre ressursbruken, slik at vi eksempelvis kan produsere aluminium til en iPhone mer miljøvennlig og ressurseffektivt enn inderne og kineserne, sier hun.

- Alle med fra dag én

Eyde-nettverket på Sørlandet består av til sammen ni store selskaper innen prosessindustrien. Ifølge Fladmark har det vært overraskende enkelt å få i gang et samarbeid om å gjøre bransjen mer ressurs- og samfunnsbevisst.

- Da vi snakket med alle medlemsbedriftene, viste det seg at alle hver for seg hadde et ønske om å forbedre seg og å samarbeide tettere på dette området, sier lederen.

Utnytter andres avfall

Lars Petter Maltby er styreleder i Eyde-nettverket, samt direktør i Saint-Globain Ceramic Materials, som er en av medlemsbedriftene. Deltakelse i klyngen har gitt han og selskapet mye tilbake.

- Et av flere prosjekter vi jobber for å få gjennom, er blant annet at det som blir regnet for avfall hos en bedrift, kan brukes som ressurs hos en annen bedrift, illustrerer han og utdyper.

- Samarbeidet gjør alle mer bevisste på at vi må tenke nytt for å utnytte ressursene bedre, og at man også må tenke på de langsiktige konsekvensene for miljøet.

Internasjonalt forskningssenter

En del av satsningen på en mer bærekraftig prosessindustri handler om å utvikle felles forskningsprosjekter. Eyde-nettverket har fått støtte fra Regionalt forskningsfond Agder til et forprosjekt for etablere et internasjonalt pilotsenter: International Piloting Centre for Sustainable Process Industry

- Ved å samle kreftene og fasilitetene mener vi å kunne legge grunnlaget for et internasjonalt ledende forskningssenter for å utvikle bærekraftig prosessindustri, sier Falch Fladmark.

Senteret skal ha sin base i eksisterende pilotanlegg i bedriftene.