MagAgenda Tag Line

Vil ha mer forskning for Kommune-Norge

Kommunesektorens organisasjon (KS) vil ha mer forskning og utvikling inn i offentlige tjenester for å bli mer konkurransedyktige overfor det private næringslivet.

Gjør industrien grønnere

Gjennom Arena Eyde samarbeider ni store selskaper om en strategisk satsing på bærekraft. Daglig leder Helene Falch Fladmark tror det å tenke nytt er avgjørende for fremtidens Industri-Norge.

Forskning for en grønnere verden

Et mer klimavennlig energisystem krever prioritering av forskning. Senter for fornybar energi (SFFE) ønsker at Norge skal ligge i front internasjonalt, og etterlyser langsiktighet fra myndighetene.

Innovativ metodeutvikler i 60 år

I løpet av de siste 60 årene har Norges Geotekniske Institutt (NGI) spart internasjonal offshoreindustri for milliardbeløp og bidratt til løsninger som gjør ditt liv tryggere.

Spektakulær forskning fra Bergen

Christian Michelsen Research (CMR) i Bergen leverer produkter til verdensrommet, de kaldeste stedene på kloden og de dypeste borehull. Derfor jobber noen av verdens beste forskere hos CMR.

Tenker nytt og lurt innen bioteknologi

Coca Cola og Toyota skifter fra plastprodukter laget av olje som råstoff til det mer miljøvennlige bioplast.

- Snakk forskningen opp

På et forskningspolitisk seminar i vinter gav statsminister Jens Stoltenberg klar beskjed: «Vi må alle snakke opp forskningen!».

Bionæringens ørsmå hjelpere

Fremtiden er fornybar, blir det sagt. Bruk av riktige enzymer kan utløse potensialet for biomasse som energibærer.

Mobilisering av FoU-samarbeid

Med fokus på samarbeid på tvers av organisasjoner har en rekke innovasjonsaktører i Midt-Norge klart å utmerke seg innen innovasjon og forskning.

Innovasjon Norge

NOKUT 2013

NOKUT-konferansene er en møteplass for personer med interesse for kvalitet og kvalitetsutvikling innen fagskoleutdanning, høyere utdanning og godkjenning av utenlandsk utdanning.

Nordea

Suksessrikt trekantsamarbeid

- Trekantsamarbeidet med Forsvaret og forsvarsindustrien er en viktig årsak til vår suksess, sier John-Mikal Størdal, adm. dir. ved FFI.

Jadarhus

Lytter på jordens indre

Med «geofoner» kan forskningsinstituttet NORSAR registrere katastrofene. Nå utvikler de teknologi som skal bidra til bedre miljø- og samfunnssikkerhet.

Alger kan bli supermat for fisk og mennesker

Et unikt algeprosjekt i regi av forskningsinstituttet Uni Research fra Bergen kan revolusjonere måten oppdrettsfisk og mennesker tar til seg...

Veien til bærekraftig butikk

Har satsingen på forskningsbaserte bedrifter i Norge vært feilslått? Og kan sterilisering av oppdrettslaks løse miljøproblemet ved rømming? Fremtidsrettede forskningsprosjekter fra Universitetet i Nordland skal gi ny kunnskap.

Innovasjon Norge

Viktig forskning gjemmes bort

- Vi har den beste teknologien i sol-industrien, men taper kampen mot lavkostland. At pengene prioriteres over de beste løsningene er frustrerende, sier direktør ved Institutt for energiteknikk (IFE), Eva S. Dugstad.

Næringsklynger stimulerer til økt forskningsinnsats

Tettere samarbeid mellom ledende forskningsmiljøer og innovative næringsklynger gjør norske bedrifter...

Forsker på forskning

Hvordan er forskningsforholdene i Norge? Satses det nok på forskning, og hvordan ligger vi an sammenlignet med andre land?

Vi må løpe fortere

Norge står i dag for omtrent 0,7 prosent av verdens samlede forskning. - Vi må satse mer for å holde følge sier Gunnar Jordfald i FFA.