MagAgenda Tag Line
Danske Bank

Nordea ønsker å skape positive kundeopplevelser for sine kunder.

Ny hverdag for banken

av Tore Friestad

Finanskrisen har ført med seg endringer i banknæringen. Nordea jobber for å tilrettelegge den nye hverdagen best mulig for sine kunder, og setter fokus på gode relasjoner.

 

Bankene står overfor nye utfordringer med nye endringer i forretningsforholdene.  Kapital- og likviditetskravene vil bli betydelig høyere sett opp mot det nye Basel III-regelverket, forklarer Hogne West Furumo, avdelingsbanksjef i Nordea Telemark.

- I korthet krever reglene at alle banker må ha mer kapital, likviditet og langsiktig funding enn tidligere, med tanke på at avkastningen på egenkapitalen må være på rundt 15 prosent. Kundene vil også måtte tilpasse seg disse endringene, og banktjenester vil trolig bli dyrere. Mange analytikere og banker kaller situasjonen med disse nye reglene for den «nye normalen», sier West Furumo.

Vil stimulere arbeidsmarkedet

For at bankene, blant annet Nordea, skal kunne gi det tilbud og den service som forventes av dem, er det deres oppgave å imøtekomme de krav og rammevilkår som den «nye normalen» fastsetter.

- Dette er en krevende oppgave, men helt nødvendig for at vi som bank på sikt skal kunne gi våre kunder god service, gode råd og konkurransedyktige priser. Håpet er at vi i dette samspillet skal bidra til positive kundeopplevelser, utvikling og økt sysselsetting i et velfungerende boligmarket, sier West Furumo.

- Viktig støttespiller

Avdelingsbanksjefen opplever at kundene i dag gjør mye av bankjobben selv på nett der de tidligere gikk i skranken i banken. Likevel er Nordea opptatt av å skape gode relasjoner.

- Vi vet at gode relasjoner danner grunnlaget for å skape positive kundeopplevelser. Som relasjonsbank ønsker vi å være en viktig støttespiller for våre kunder i alle livsfaser.

Vi vil være banken der du åpner sin første bankkonto, starter sparingen til sin første bolig, finansierer din første bolig, sparer til pensjon og eventuelt planlegger et generasjonsskifte. Kunden klarer mye selv, men vi tilbyr en viktig rolle som rådgiver, og vil ha sterkt fokus på det fremover.

Bankvinner

Nordea er nå for andre år på rad kåret til «Årets beste totalbank» av tidsskriftet Norsk Familieøkonomi.

- Det er vi stolte av. Stolte fordi vi kan tilby våre kunder gode råd og tjenester til konkurransedyktige priser. Det kommer våre kunder til gode, sier West Furumo.

Les mer om Nordea på deres nettsider