MagAgenda Tag Line

Norges Bank Investment Management (NBIM) forvalter Statens pensjonsfond utland (populært kalt oljefondet).

Forvalter for fremtidige generasjoner

av Arvid Steen

Ole Christian Bech-Moen er forvalter i et av verdens største fond, Statens pensjonsfond utland. – Å jobbe med å forvalte fellesskapets finansformue er et privilegium, sier han.

 

Ole Christian Bech-Moen er Global Head of Allocation Strategies hos NBIM

Norges Bank Investment Management (NBIM) forvalter Statens pensjonsfond utland (populært kalt oljefondet). For øyeblikket er fondet verdt mer enn 3800 milliarder kroner. Ole Christian Bech-Moen er Global Head of Allocation Strategies, og har som jobb å allokere kapitalen mellom ulike land og aktivaklasser, som aksjer og obligasjoner.

Analyse, analyse og mer analyse

– Ny kapital kommer fortløpende inn i fondet, og det er min avdeling som analyserer og beslutter hvor kapitalen skal allokeres. Det kan være markeder som vi ser vil vokse, eller spesielle typer obligasjoner og aksjer. Dette er rett og slett utfordrende, samfunnsnyttig og veldig interessant, sier Bech-Moen.

Han forklarer videre:

– Å jobbe med å forvalte fellesskapets finansformue er et privilegium, samtidig som det forplikter. Vår oppgave er å jobbe langsiktig for at fondet skal få høyest mulig avkastning til beste for fremtidige generasjoner uten å ta unødvendig høy risiko. Fokuset ligger på solide analyser som gir et best mulig grunnlag til å gjøre gode investeringsbeslutninger i et langsiktig perspektiv. Dette gjennomsyrer også hele bedriftskulturen, forteller han.

Et internasjonalt miljø

NBIM opererer i et konkurransepreget og hektisk internasjonalt miljø, og har kontorer i Oslo, London, New York, Shanghai og Singapore.

– Vi jobber tett sammen, og har som mål å holde oss kontinuerlig oppdatert på hva som skjer i verdensøkonomien og i globale finansmarkeder. Dette innebærer utstrakt kontakt med ledende internasjonale aktører innen finans, offentlig forvaltning og akademia. En forskjell i avkastningen på kun en promille vil gi store positive eller negative utslag målt i kroner og øre. Det er derfor viktig at vi til enhver tid gjør en best mulig jobb, forteller Ole Christian.

Etterlyser dyktige mennesker

NBIM er en organisasjon i vekst, og er kontinuerlig på jakt etter kloke hoder som kan bidra til at oljefondet blir enda mer lønnsomt.

– Vi er hele tiden på jakt etter dedikerte og kompetanserike mennesker som ønsker å oppnå noe. Vår langsiktighet, størrelse og globale fokus gjør at arbeidsoppgavene kan avvike fra jobber hos andre kapitalforvaltere. De vi leter etter har selvsagt evnen til å tenke analytisk, men også innsikten til å se det store bildet gitt de særtrekkene som fondet har, sier han.

Som forvalter av verdens største investeringsfond legger NBIM stor vekt på målrettet rekruttering og opplæring. Om vi lykkes som organisasjon er avhengig av menneskene og kompetansen, understreker Ole Christian.

– Vi har som mål å tiltrekke oss og beholde de fremste talentene i bransjen.Derfor er vi spesielt stolte over NBIM Investment Talent Programme, som er et fireårig traineeprogram som gir høyt kvalifiserte nyutdannede en skreddersydd karriereplan med fokus på å bli en dyktig forvalter. Rent personlig kan jeg legge til at vi har et velfungerende og godt arbeidsmiljø som kjennetegnes av dyktige og positive mennesker, resultatfokus og internasjonalt mangfold.

Les mer på NBIM sine nettsider

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norges Bank Investment Management

  • Norges Banks virksomhetsområde for kapitalforvaltning.
  • Skal sikre og bygge fondets verdier på vegne av fremtidige generasjoner.
  • Har mer enn 3 800 milliarder kroner i forvaltning.
  • Investerer langsiktig i internasjonale aksjer, obligasjoner og eiendom.
  • Forvalter eierandeler i mer enn 7 000 selskaper.
  • Har omtrent 335 ansatte fra 25 land.