MagAgenda Tag Line
Danske Bank

Norges første aktivhus.

Norges første aktivhus

av Tore Friestad

Energieffektivisering blir stadig viktigere i norsk byggebransje, og vi har gått fra lavenergihus til passivhus, før Jadarhus og deres samarbeidspartnere høsten 2011 kunne presentere Norges første aktivhus.

 

Der lavenergihus og passivhus har fokus på å bruke minst mulig strøm, går aktivhus et skritt videre og produserer sin egen energi – både til internt forbruk, men også til salg på nettet.

- Jadarhus bruker mye tid og ressurser på å ligge langt framme i markedet, og det er ikke tvil om at myndighetenes satsning mot lavere energiforbruk vil gjøre aktivhus til en standard for boligbyggere. Vi har bygget lavenergiboliger siden 2003, og har et oppriktig ønske om både å være kjent med byggeteknikken, samt tilby energigjerrige boliger til publikum, forteller Arild Slettebø, markedsansvarlig i Jadarhus.

Studietur ga resultat

Aktivhus har allerede i noen år poppet opp omkring i Europa, og det var på en studietur til takvinduprodusenten Velux i Danmark at Jadarhus bestemte seg for å utvikle sin lavenergisatsning ISOBO til også å omfatte aktivhus.

- Det vi så ga motivasjon og lyst til å prøve oss i Norge. I tillegg er dette en naturlig utvikling i vår portefølje – vi har vært opptatt av å bygge lavenergibygg, og aktivhus er neste skritt i den retningen, konstaterer Slettebø.

Fornøyd kjøper

For å illustrerte hvor viktig denne boligen faktisk er, var næringsminister Trond Giske med under åpningen av huset, og da det ble lagt ut for salg i oktober 2011 var Jadarhus på jakt etter en interessert bruker, siden dette er et foregangsprosjekt som skal være under observasjon fra forskningsmiljøer. Det fant de i Oluf Langhelle, som har spesialfelt miljøpolitikk i sitt virke som professor ved Universitetet i Stavanger, og er en ivrig forkjemper for energibesparelser.

- Vi synes dette var et veldig spennende konsept. De tekniske løsningene i huset er meget bra, og det er veldig mye interessant teknologi. Produksjon av egen energi er banebrytende i Norge, sier en fornøyd huseier, som er sikker på at hans familie bare er den første i en lang rekke som kommer til å finne et hjem i aktivhus.

Aktive hensyn

Det var viktig for Jadarhus at boligen ikke skulle skille seg ut fra resten av bebyggelsen på feltet på Sandved Vest, og derfor ble prosjektet basert på boliger som var tegnet til tomta i en tidligere fase. Sjo Fasting Arkitekter, som også har tegnet boligfeltet, stod for omprosjekteringen.

- Planløsninger og fasader ble omarbeidet for å få best mulig utnyttelse av solvarme, dagslys og luftsirkulasjon. Vi jobbet mye med vinduene, som i tillegg til å gi best mulig dagslys skulle fungere i et system for naturlig ventilasjon. Størrelsene på vinduene måtte justeres, og dagslysforholdene ble testet flere ganger for optimal plassering. Slike hensyn må tas når energiforbruket står i fokus, forklarer Lisa Selvåg i Sjo Fasting Arkitekter.

Les mer på Jadarhus sine nettsider