MagAgenda Tag Line
Danske Bank

Vil du være en pådriver for innovasjon, og ønsker å utvikle næringslivet i hele landet?
Da vil Innovasjon Norge gjerne komme i kontakt med deg.

Gir lokale ideer globale muligheter

av Tore Friestad

Vil du være en pådriver for innovasjon, og ønsker å utvikle næringslivet i hele landet? Da vil Innovasjon Norge gjerne komme i kontakt med deg.

 

Innovasjon Norge skal bidra til at norsk næringsliv utvikler seg – spesielt med tanke på fornyelse og innovasjon, både for bedrifter og enkeltprodukter. Hos oss treffer du mennesker som har lokal- og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningssuksess. Nær tre firedeler av ressursene våre ble brukt på innovasjonsrettede prosjekter i 2011!

Mer enn bare finansiering

Vi finansierer de gode prosjektene, og kan gi risikolån til blant annet nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling – som det ofte er vanskelig å finne risikovilje for i det private kredittmarkedet. Innovasjon Norge kan også gi stipend til personer som ønsker å etablere og utvikle egen bedrift, og til nyetableringer med høyt kunnskaps- og teknologinivå.

Organisasjonen er likevel mye mer enn finansiering, og tilbyr rådgiving, kompetanse, profilering og tilgang til nettverk i utlandet og i Norge. Sju sektorer prioriteres i vårt arbeid: energi og miljø, helse, landbruk, marin, maritim, olje og gass og reiseliv. Vårt fokus er å utløse bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser.

Internasjonalt fokus på Norge

Innovasjon Norge ønsker å utvikle blant annet distriktene og styrker og profilerer norsk næringsliv i Norge og utlandet. I 2004 overtok vi oppgavene til Statens nærings- og utviklingsfond, Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere og Norges Turistråd. Vi skal få flere nordmenn til å reise mer i Norge og trekke utenlandske turister hit.

I fjor var nesten 36 prosent av alle finansieringsprosjektene internasjonalt rettet. Det er en økning på seks prosentpoeng fra året før. Med kontorer i alle fylker og i tretti land over hele verden er det lett å komme i kontakt med oss. Slik gir Innovasjon Norge lokale ideer globale muligheter.

Les mer hos Innovasjon Norge.