MagAgenda Tag Line
Danske Bank

Danske Bank satser stort på å gi kunnskap om økonomi til Norges ungdom, og bruker spill som et virkemiddel for læring.

Setter ungdommens økonomi på spill

av Tore Friestad

Danske Bank satser stort på å gi kunnskap om økonomi til Norges ungdom, og bruker spill som et virkemiddel for læring.

 

Maria Setsaas, Norges første og eneste ungdomsøkonom

- Vi vet at ungdom bruker mye tid på nett og spill, så vårt Program for Økonomisk Forståelse er en måte både å fange oppmerksomheten deres der de er. Det er mye lavere terskel på å spille et spill enn å gå inn dørene til banken, sier Maria Setsaas, Norges første og eneste ungdomsøkonom.

- All ungdom jeg kjenner synes at å bruke penger er noe av det morsomste man kan gjøre, og da er det viktig å få innprentet nødvendigheten av god økonomikontroll tidlig i livet, påpeker hun.

Behov for opplæring

Danske Bank tilbyr spill for både 5-åringer og dem i slutten av 20-årene. Grunnen til at Danske Bank, som skiftet navn fra Fokus Bank 15. november, legger så stor vekt på disse aldersgruppene, er ganske enkelt at det er behov for det.

- Vi ser stadig, både i nyhetsoppslag, gjennom kunder i banken og TV-programmer som Luksusfellen og Teenage Boss, at det er et stort behov for grunnleggende økonomiopplæring i Norge, og vi ønsker å være en del av løsningen på dette samfunnsproblemet, forteller ungdomsøkonomen.

Vil ha personøkonomifag

Setsaas gir opplæring til skoler som vil bruke Danske Bank sitt læringsmateriell i undervisningen.

- Helst ønsker vi jo at det startes et eget fag om personøkonomi i ungdomsskolen. I dag faller dette inn under matematikkfaget, og der er frafallet stort, sier Setsaas, som også holder foredrag om ungdomsøkonomi til skoler og bedrifter.

Fremtid uten luksusfeller

Danske Banks ungdomsøkonom er sikker på at de får ekstra kunder ved å være kjent som banken som går utover grunnleggende banktilbud og driver økonomiopplæring for ungdom, men forteller at deres fremste ønske er at norsk ungdom får kontroll på pengene.

- Målet er selvsagt at det i fremtiden blir umulig å finne deltakere til Luksusfellen, fordi alle nordmenn har kontroll på økonomien, smiler Setsaas.

Pengeby er et nettspill som har betydelig potensial i matematikkundervisningen for barn i alderen 5–7 og 8–9 år. www.pengeby.no  

Cashkontroll er et undervisningsunivers beregnet på å gi elever i alderen 10–12 og 13–15 år økt økonomisk forståelse. Brukere i 2012: ca. 5600. www.cashkontroll.no 

Dream on er et Facebook-basert spill for unge mellom 15-17 år, som på en morsom måte skal øke interessen for, og innsikten i penger og privatøkonomi. Brukere i 2012: ca. 7500. www.dreamonthegame.no

Mind your money er et nettsted som henvender seg til aldersgruppen 18-27 år. Formålet er å utvikle unges økonomiske ferdigheter ved å presentere økonomisk informasjon i relasjon til relevante livssituasjoner. Brukere i 2012: ca. 5500. www.mym.no

Les mer på Danske Bank sine nettsider for ungdom.